Nestlé w społeczeństwie


Obszary, na które mamy wpływ


Nasz cel dotyczy kluczowych obszarów, w których chcemy działać. Poszczególne osoby, rodziny, społeczeństwa lokalne i cała nasza planeta są ze sobą powiązane, a wysiłki w każdym z tych obszarów są wspierane poprzez nasze 42 publiczne zobowiązania. Zobowiązania te umożliwią nam spełnienie trzech ambicji w roku 2030 zgodnie z harmonogramem Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Poszczególne osoby i rodziny

Pomoc 50 milionom dzieci w prowadzeniu zdrowszego życiaPeople

Społeczności lokalne

Pomoc w poprawie sytuacji 30 milionów osób w społecznościach lokalnych bezpośrednio związanych z naszą działalnością

Community

Nasza planeta

Dążenie do zerowego negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko Planet

Jak działamy


Kierując się naszymi wartościami zakorzenionymi w szacunku, współpracujemy z partnerami biznesowymi, tworząc wspólną wartość. W ten sposób angażujemy się w życie społeczne, co zapewnia długoterminowy sukces naszej firmy. Nazywamy to tworzeniem wspólnej wartości i osadzamy to we wszystkim, co robimy.