Wspieramy naszych konsumentów w podejmowaniu odpowiednich wyborów żywieniowych w każdym kraju na świecie, w tym w Polsce.


Zapotrzebowanie na wodę ciągle rośnie, co stwarza problem w jej dostępności dla wszystkich, dlatego efektywnie zarządzamy wodą w naszej działalności w poszczególnych krajach.


Pozyskujemy nasze surowce w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, rozwijając obszary, w których je kupujemy.


Produkty i opakowania, które trafiają do naszych konsumentów są produkowane w sposób zrównoważony, w trosce o środowisko naturalne.

Dbamy o zapewnienie odpowiedzialnego i bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników.

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych, dlatego większość surowców i opakowań kupujemy od polskich dostawców.

Udoskonalamy opakowania dla bezpieczeństwa naszych produktów oraz by zapobiegać marnowaniu żywności i chronić środowisko.

Pomagamy młodym bezrobotnym, dlatego w najbliższych 3 latach stworzymy możliwość rozwoju dla 20 tyś młodych w Europie (800 w Polsce).