Ulepszone Opakowania

Lepsze Opakowania

Udoskonalamy opakowania dla bezpieczeństwa naszych produktów oraz by zapobiegać marnowaniu żywności i chronić środowisko.

Kontekst

Dostarczanie konsumentom najwyższej jakości produktów spożywczych uzależnione jest nie tylko od surowców, które zostały zastosowane do ich produkcji, odpowiedniego profilu żywieniowego i smaku ale także opakowania. Jest ono jednym z kluczowych gwarantów wysokiej jakości i bezpieczeństwa naszych konsumentów. Produkcja żywności w opakowaniach łączy się jednak z wytwarzaniem istotnego oddziaływania społecznego i środowiskowego. Wymiar społeczny związany jest z ryzykiem marnowania żywności, nieodpowiednio chronionej przez opakowanie przed bądź po jego otwarciu. Wymiar środowiskowy ma związek z ilością opakowań wprowadzanych do obiegu po spożyciu produktu przez konsumentów oraz możliwością ich przetworzenia i ponownego wykorzystania. W Nestlé traktujemy bardzo poważnie te obszary naszego wypływu. Stąd w najbliższych latach ulepszanie opakowań stało się dla nas priorytetem w ramach Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości.

Cele

W Polsce w ramach Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości na lata 2014-2016, w obszarze Odpowiedzialne opakowania wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

  • Optymalizowanie opakowań zaczynając już na etapie ich projektowania,
  • Zmniejszanie wagi opakowań,
  • Harmonizowanie opakowań,
  • Umożliwianie wielokrotnego zamykania i otwierania opakowań, przy jednoczesnym zachowaniu walorów jakościowych i smakowych żywności w opakowaniu,
  • Zmniejszanie ilości aluminium wprowadzanego w obieg poprzez opakowania.

Działania

O zmniejszanie oddziaływania Nestlé na środowisko naturalne poprzez opakowania dbamy na każdym etapie naszego działania. Blisko współpracujemy z naszymi dostawcami aby zmniejszać wagę opakowań naszych produktów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i najwyższej jakości naszych produktów. Przykładami są opakowania saszetek WINIARY Ziarenka Smaku, gdzie w 2013 r. udało nam się zmniejszyć ich wagę o ok. 8%, czy słoików majonezu Winiary 250 ml, gdzie zmniejszyliśmy wagę opakowania z 145 do 140 gram. Wprowadzamy także liczne usprawnienia i rozwiązania w naszych fabrykach i w transporcie, by realizować nasze zobowiązania w obszarze odpowiedzialnych opakowań. Modyfikujemy paletyzację naszych produktów, zmieniamy laminaty do opakowań zbiorczych i sposób foliowania, czy zmniejszamy etykiety naszych produktów. Dzięki wdrożonym praktykom w obszarze produkcji, tylko w 2013 r. w czterech naszych zakładach w Kargowej, Namysłowie, Rzeszowie i Kaliszu zaoszczędziliśmy 160 ton materiałów opakowaniowych.