Praca dla Młodych

Praca dla Młodych

Chcemy pomóc młodym bezrobotnym w znalezieniu pracy, dlatego w ciągu najbliższych 3 lat stworzymy szanse na rozwój i zatrudnienie dla 20 tyś młodych ludzi w Europie, w tym 800 w Polsce.

Kontekst

Według Komisji Europejskiej około 6 milionów Europejczyków poniżej 25. roku życia jest bez pracy, a 7,5 miliona mieszkańców naszego kontynentu nie jest ani zatrudnionych, ani w trakcie nauki bądź szkolenia. Dla Unii Europejskiej problem bezrobocia wśród młodych ludzi jest więc jednym z priorytetów. W Polsce stopa bezrobocia w tej grupie sięga poziomu 28,1%. Oznacza to, że co czwarty aktywny zawodowo młody Polak pozostaje bez pracy. W listopadzie 2013 r. Nestlé w Europie ogłosiło Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych (Nestlé needs YOUth), która będzie realizowana do 2016 r. W ciągu najbliższych trzech lat stworzymy możliwości zatrudniania na rynku pracy dla 20 tysięcy Europejczyków do 30. roku życia. Inicjatywa ta stała się także priorytetem na najbliższe lata dla Nestlé w Polsce, a cele z nią związane zostały wpisane w zobowiązania Nestlé w Polsce na lata 2014 – 2016.

Cele

W Polsce tym obszarze w wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

  • Zatrudnienie 360 osób do 30. roku życia,
  • Wzmocnienie programu praktyk letnich i zawodowych i objęcie nimi 400 uczestników,
  • Oferowanie doradztwa dotyczącego kariery zawodowej w celu lepszego przygotowania młodych ludzi do startu zawodowego,
  • Zaangażowanie dostawców w inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych.

Działania

W planach Nestlé w Polsce związanych ze wsparciem młodych osób w rozwoju ich kompetencji zawodowych jest rozbudowanie istniejących już programów staży studenckich oraz poszerzenie oferty Nestlé dla studentów i absolwentów o Staże Zimowe. Zainicjujemy też nowe formy praktyk i warsztatów we współpracy z lokalnymi szkołami zawodowymi i uczelniami, biurami karier oraz interesariuszami. W ramach naszej inicjatywy, osoby do 30. roku życia będą mogły skorzystać z doradztwa w zakresie rynku pracy, porad jak prawidłowo przygotować CV czy też z kursów edukacyjnych. W realizacji projektu aktywny udział wezmą również nasze zakłady zlokalizowane w całej Polsce. Ich potencjał zostanie wykorzystany nie tylko do zaoferowania miejsc pracy i praktyk, ale również m.in. do rozszerzenia i rozwoju nowych programów przyuczania do zawodu we współpracy ze szkołami zawodowymi. Dodatkowo będziemy podejmować działania na rzecz poszerzania kompetencji pożądanych na rynku pracy u młodych osób. W tym celu nawiążemy współpracę z organizatorami targów pracy, portalami poświęconymi tej tematyce oraz organizacjami związanymi z rynkiem pracy. Współpracujących z nami dostawców także będziemy zapraszać do naszej inicjatywy. Wspólnie z nimi powołaliśmy platformę „Sojusz dla Młodych", aby zachęcać i ułatwiać im tworzenie możliwości pracy dla osób młodych.