Sort by
Sort by

Walka z odpadami z tworzyw sztucznych

W wielu aspektach, dzięki plastikowi żyjemy wygodniej i lepiej dbamy o higienę. Firmom działającym w branży spożywczej, takim jak nasza, plastik umożliwił całkowitą zmianę sposobu obsługiwania konsumentów. Ponieważ jednak odpady z tworzyw sztucznych mnożą się na wysypiskach i w naszych oceanach, stanowiąc zagrożenie dla przyrody, konieczność rozwiązania tego problemu stała się paląca.   


NASZA WIZJA I ZOBOWIĄZANIE
Będąc największym producentem żywności i napojów, uważamy, że powinniśmy być pionierem zmian i podjąć się pracy nad rozwiązaniem problemu plastikowych odpadów – nasi klienci, pracownicy i partnerzy też tego od nas oczekują. 

Wizją Nestlé jest przyszłość bez odpadów i aby żadne z naszych opakowań, również plastikowych, nie trafiło na wysypisko ani do śmietnika. I nie są to tylko szlachetne ideały – intensywnie pracujemy nad zrealizowaniem tej wizji.

W ubiegłym roku ogłosiliśmy nasze zobowiązanie: do 2025 roku 100% naszych opakowań będzie nadawać się do recyklingu i ponownego wykorzystania, ze szczególnym ukierunkowaniem na unikanie odpadów z plastiku. W styczniu 2019 roku wyznaczyliśmy szerszą wizję przyszłości bez odpadów i ogłosiliśmy podjęcie szeregu działań w celu spełnienia naszego zobowiązania i objęcia roli lidera w tej przestrzeni.

Dążymy to tego, aby stosować recykling tam, gdzie to możliwe. Wiemy jednak, że nawet 100% recyklingu nie wystarczy, aby skutecznie rozwiązać kryzys związany z odpadami z tworzyw sztucznych. Musimy przesuwać granice i robić jeszcze więcej. Jesteśmy zdeterminowani sprawdzić każdą opcję, aby sprostać temu wyzwaniu, i wypróbować wiele rozwiązań, które mogą już teraz wpłynąć na sytuację. Wierzymy w wartość nadających się do przetworzenia i kompostowania materiałów na bazie papieru i biodegradowalnych polimerów, zwłaszcza tam, gdzie nie ma infrastruktury do recyklingu.  

NASZE DZIAŁANIA 
Praca nad wielowymiarowym problemem zanieczyszczenia plastikiem wymaga holistycznego podejścia i odpowiednio skoordynowanego postępowania. Aby zrealizować ten cel, potrzebne są konkretne działania. Zgodnie z tym podejściem podejmujemy kroki w zakresie: 
- pionierskiego stosowania alternatywnych materiałów,
- tworzenia przyszłości bez odpadów,
- kształtowania nowych zachowań.

 

 

Pionierskie stosowanie alternatywnych materiałów  Tworzenie przyszłości bez odpadów Kształtowanie nowych zachowań 
 - Utworzyliśmy Instytut Badań Nad Opakowaniami w celu oceny, a także stworzenia i rozwoju funkcjonalnych, bezpiecznych oraz przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów. Nasz Instytut Badań Nad Opakowaniami bada nowe materiały na bazie papieru oraz biodegradowalne/ kompostowalne polimery, które nadają się również do recyklingu, oraz inne alternatywne rozwiązania (mając na uwadze, że skuteczny recykling wymaga adekwatnej infrastruktury, obecnie nie zawsze dostępnej).

- W latach 2020-2024 będziemy z wszystkich naszych produktów na całym świecie wycofywać elementy plastikowe, które nie nadają się do recyklingu lub których recykling jest trudny.

- Od lutego 2019 roku rozpoczniemy eliminowanie wszystkich plastikowych słomek dołączonych do opakowań naszych produktów. 

- W 2019 r. wprowadzimy opakowania papierowe dla marki NESQUIK, dla batonika YES! oraz drażetek SMARTIES. Saszetki MILO na bazie papieru pojawią się w 2020 roku.

- Do 2025 roku Nestlé Waters zwiększy zawartość PET z recyklingu w swoich butelkach do 35% w skali globalnej, a w USA do 50% ze szczególnym ukierunkowaniem na POLAND SPRING. Dodatkowo do 50% Nestlé Waters zwiększy zawartość PET z recyklingu w swoich europejskich markach Acqua Panna, Buxton, Henniezi Levissima.

- W ramach globalnego partnerstwa, współpracujemy z Danimer Scientific z myślą o opracowaniu nadającej się do recyklingu butelki biodegradowalnej w morzu.

- Podjęliśmy współpracę z Pure Cycle Technologies w celu wyprodukowania polipropylenu z recyklingu dopuszczonego do kontaktu z żywnością.

- Przyłączyliśmy się do projektu Natur All Bottle Alliance. Jego celem jest stworzenie butelki PET wykonanej w 100% z surowców biologicznych. Chcemy ją wykorzystywać do butelkowania naszej wody.
 -  Jesteśmy pierwszą firmą współpracującą z Projektem Stop – inicjatywą, której  celem jest zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu. Projekt ten zasadza się na współpracy z miastami i rządami Azji Południowo-Wschodniej.

- Podpisaliśmy zobowiązanie The New Plastics Economy Global Commitment - inicjatywę prowadzoną przez Fundację Ellen MacArthur i Program Środowiskowy ONZ.
 - We wszystkich z 4200 obiektach Nestlé na całym świecie pracujemy nad eliminowaniem jednorazowych plastikowych przedmiotów, których nie można poddać recyklingowi.

- W ramach wolontariatu nasi pracownicy na całym świecie poświęcą czas na usuwanie śmieci i prace porządkowe podczas Światowego Dnia Oceanu (8 czerwca).