Sort by
Sort by

Pozyskiwanie jaj

Nestlé dokłada starań, by dbać o dobrostan zwierząt. Wiąże się to z naszymi fundamentalnymi wartościami takimi jak szacunek dla samych siebie i dla innych, w tym poszanowanie praw zwierząt. Dlatego w 2015 roku firma zobowiązała się globalnie do stopniowego przejścia na pozyskiwanie jaj z chowu ściółkowego lub z wolnego wybiegu.

Nasze działania zostały docenione. Organizacja Compassion in World Farming (CIWF), której celem jest poprawa jakości życia zwierząt gospodarskich, przyznała Nestlé nagrodę Good Egg Award za deklarację co do pozyskiwania jaj do produkcji. Do 2020 roku wszystkie jaja wykorzystane w naszych produktach w Europie, będą pochodziły tylko od kur z chowu bezklatkowego.

Zakładamy, że do 2025 roku na całym świecie będziemy stosowali jaja pochodzące z tego rodzaju źródła. W Europie i USA chcemy zrealizować ten cel do 2020. Na Starym Kontynencie już teraz ponad 40% jaj spełnia te wymagania.

Nestlé podpisało umowę o współpracy z CIWF na szczeblu globalnym. Pozwoli ona określić dalsze działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, od których pozyskiwane są składniki do naszych produktów, tak aby spełniały one rosnące w tym względzie oczekiwania konsumentów.