Sort by
Sort by

Nasze globalne inicjatywy


Podjęliśmy szereg działań mających na celu zrealizowanie naszych zobowiązań do 2030 roku. Obejmowały one wzmocnienie programu Nestlé for Healthier Kids rozszerzenie inicjatywy Nestlé needs YOUth i dalszy rozwój działań w zakresie odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodny.

Wspieramy budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości realizujemy poprzez pomaganie nowym pokoleniom w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz prowadzeniu aktywnego stylu życia.
Rozwijamy program Nestlé for Healthier Kids, by połączyć wszystkie nasze wysiłki na rzecz wspierania rodziców i opiekunów w wychowywaniu zdrowszych dzieci – od prowadzenia badań i tworzenia produktów po edukację w zakresie prawidłowego żywienia oraz zdrowego stylu życia.

Przeczytaj więcej o Nestlé for Healthier Kids

Młodzi

Do 2030 roku celem naszej globalnej, skierowanej do młodych, inicjatywy Nestlé needs YOUth, jest pomoc 10 milionom młodych na całym świecie w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych. Ten program łączy wszystkie nasze działania, które wspierają młodych, w tym Sojusz dla Młodych.

Przeczytaj więcej o Nestlé needs YOUth

My a środowisko

Jeśli mamy nadal rozwijać się w sposób zrównoważony, musimy postarać się, by zasoby naszej planety były mądrze wykorzystywane. Chcemy, aby nasze produkty były nie tylko smaczniejsze i zdrowsze, ale aby wywierały mniejszy wpływ na środowisko. Naszą ambicją do 2030 roku jest dążenie do zerowego wpływu na środowisko. Ochrona środowiska jest częścią naszej piramidy Tworzenia Wspólnej Wartości, według której woda jest jednym z naszych priorytetów. 

Przeczytaj więcej o poprawie skuteczności w zakresie ochrony środowiska