Sort results by
Sort results by

Nasze Zobowiązania w Polsce

Podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości
to nasz cel, który definiuje sposób działania naszej firmy na rzecz społeczeństwa i zarazem zapewnia jej długoterminowy sukces. W dążeniu do jego osiągnięcia ściśle współpracujemy z naszymi partnerami. Wierzymy, że cel i towarzyszące naszym działaniom wartości nadają każdemu pracownikowi kierunek i ułatwiają podjęcie decyzji oraz wzmacniają umiejętność realizacji strategicznego planu działania, którego fundamentem jest szacunek dla nas samych, dla innych, dla różnorodności i dla przyszłości. Kluczowym środkiem do osiągnięcia naszego celu – podnoszenia jakości życia i dążenia do lepszej przyszłości – jest poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadać będą na najistotniejsze wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Jesteśmy dumni, że 150 lat działalności Nestlé, w tym ponad 25-letnia obecność w Polsce, przynosi dowody stosowania tego podejścia w codziennej praktyce.
W trosce o lepszą przyszłość dla każdego człowieka i każdej rodziny poprawiamy profil żywieniowy naszych produktów, wpływając na polepszenie stanu zdrowia i samopoczucia konsumentów, oraz uświadamiamy, jak ważne jest prawidłowe odżywianie się.
Dbając o społeczności, w których żyjemy, podejmujemy współpracę z miejscowymi rolnikami i dostawcami, a lokalizacja naszych zakładów i infrastruktury w lokalnych społecznościach pozwala wpływać na ich rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców.
Z myślą o lepszej przyszłości naszej planety redukujemy zużycie wody i angażujemy się w ochronę jej ograniczonych zasobów.
Kierunek naszym działaniom pomagają wytyczyć opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych Cele Zrównoważonego Rozwoju. Każde z naszych zobowiązań na rzecz społeczeństwa powiązaliśmy z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. Sustainable Development Goals), aby pokazać, w jaki sposób wspieramy ich realizację. Kluczowymi jednak wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem są dla nas:
  • promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i nawadniania się,
  • dbanie o zasoby wodne,
  • odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw
 
Zobowiązania Nestle w Polsce