Sort by
Sort by

Nestlé Health Science

Clear

Celem Nestlé Health Science jest rozwijanie żywienia klinicznego oraz współpraca z sektorem ochrony zdrowia na rzecz zmiany podejścia do opieki zdrowotnej. Dzięki inwestycjom w innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystaniu najnowszych zdobyczy nauki budujemy rynek preparatów przeznaczonych do wsparcia żywieniowego, o potwierdzonej wartości klinicznej i ekonomicznej, które w istotnym stopniu poprawiają rokowanie oraz jakość życia chorych. NHS oferuje produkty przeznaczone dla pacjentów w różnym wieku i z różnych obszarów terapeutycznych. Wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają realizację potrzeb lekarzy i pacjentów w sposób skuteczny i efektywny kosztowo, przez co działamy na rzecz zwiększenia roli wsparcia żywieniowego w procesie leczenia.

Nestlé Health Science oferuje żywność specjalnego przeznaczenia medycznego służącą do podaży doustnej (marka Resource oraz Impact Oral) i przez sztuczny dostęp (Isosource, Peptamen, Novasource, Impact Enteral).