Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Staże i Praktyki w Nestlé

 

Letnie praktyki w Nestlé otwierają przed młodzieżą dwie ścieżki rozwoju: praktyki w działach komercyjnych firmy w ramach BIP – Business Internship Program oraz praktyki techniczne w fabrykach firmy w całej Polsce w ramach programu TEDP – Technology Engineering Development Program. BIP to program przeznaczony dla studentów o profilu ekonomicznym. Oferuje szansę zdobycia doświadczenia w takich dziedzinach jak np. marketing, sprzedaż, trade marketing, finanse i kontroling, HR czy IT. TEDP to program dla inżynierów, w którym Nestlé otwiera drzwi swoich nowoczesnych fabryk w całym kraju. Praktykanci techniczni szkolą się w dziedzinach takich jak technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów.

BIP: stwarza możliwości rozwoju w takich działach jak: marketing, sprzedaż, trade marketing, kontroling, finanse i księgowość, logistyka, operacje łańcucha dostaw, HR, IT, .

TEDP: Dla młodych inżynierów Nestlé przygotowało praktyki w swoich fabrykach w Rzeszowie, Kaliszu, Kargowej, Nałęczowie oraz Nowej Wsi Wrocławskiej. Co roku oferujemy praktyki w takich działach jak technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów oraz dział techniczny.