Sort by
Sort by

Nestlé podpisuje Deklarację Standardu Minimum Programu Etycznego
24 kwietnia wzięliśmy udział w konferencji „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce’’ zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Global Compact Poland.

W czasie tego spotkania Mariola Raudo, w imieniu firmy Nestlé, podpisała Deklarację Standardu Minimum Programu Etycznego. Tym samym nasza firma zadeklarowała poparcie dla wartości zawartych w dokumentach stanowiących źródło Standardu Minimum Programu Etycznego, czyli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Jest to również zobowiązanie do przestrzegania zasad i wartości opisanych w Standardzie oraz wdrożenia narzędzi i procesów opisanych w tym dokumencie.