Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé liderem zrównoważonego rozwoju

zrównoważony rozwój
Powrót do informacji prasowych
Oct 15, 2019

Już po raz kolejny Nestlé otrzymało tytuł Global Compact LEAD w uznaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i za wdrażanie Dziesięciu Zasad odpowiedzialnego biznesu.

Tytuł Global Compact LEAD został przyznany podczas Światowego Tygodnia Liderów ONZ, który odbył się w Nowym Jorku. Magdi Batato, Wiceprezes Nestlé i Dyrektor Operacyjny powiedział: „Przyspieszamy wysiłki w całym naszym łańcuchu wartości, aby osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do 2050 r. Pomoże to w realizacji celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z tytułu Global Compact LEAD. Podkreśla on nasze przywództwo w działaniach na rzecz klimatu. Przez lata zintensyfikowaliśmy wysiłki w kluczowych obszarach, które pomagają chronić prawa człowieka, poprawiają zdrowie i przeciwdziałają zmianie klimatu. Poczyniliśmy postępy, ale się nie zatrzymujemy. Nadal podążamy w kierunku zrównoważonego rozwoju, angażując się bardziej niż kiedykolwiek”.

Nestlé podjęło szereg inicjatyw na rzecz planety i zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest tu dołączenie do koalicji „One Planet Business for Biodiversity” (OP2B), której członkowie działają w zakresie ochrony i przywracania różnorodności biologicznej. Nową inicjatywę OP2B ogłoszono na szczycie klimatycznym ONZ.

 Dla Nestlé i innych firm członkowskich rolnictwo ma strategiczne znaczenie. Dlatego dostrzegają pilną potrzebę wprowadzenia zmian zarówno w systemie rolnym jak i żywności, tak aby były one korzystne dla ludzi oraz naszej planety. W ciągu ostatnich dziesięcioleci system rolny koncentrował się na wydajności i produktywności. Takie podejście jest ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb rosnącej populacji. Wpływa jednak na utratę różnorodności upraw i diety, a także prowadzi do degradacji ekosystemów. Mark Schneider, Prezes Nestlé, powiedział: „Uważamy, że ochrona i przywracanie bioróżnorodności jest niezbędne do zabezpieczenia produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Nestlé od wielu lat współpracuje z rolnikami w celu zrównoważonego gospodarowania ziemią i nadal będzie prowadzić działania w kierunku zwiększenia bioróżnorodności”. 

Aby osiągnąć ten cel, w ramach inicjatywy OP2B określono trzy główne obszary:

1. Zwiększenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w celu ochrony gleby;

2. Wyrzystanie portfeli produktów dla zwiększenia bioróżnorodności upraw i odporności systemu rolnego oraz żywnościowego;

3. Eliminacja wylesiania, usprawnienie zarządzania, odbudowa i ochrona ekosystemów o wysokiej wartości.  

Nestlé zintensyfikowało współpracę z rolnikami, aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i poczyniło znaczne postępy w osiągnięciu celów zerowego wylesiania. W miarę jak firma przyspiesza w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, zwiększy też inicjatywy w rolnictwie, aby przekształcić swoje łańcuchy wartości poprzez rekultywację gruntów, przesadzanie drzew i zwiększanie różnorodności biologicznej.

Dokumenty:
Article Type