Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regulamin sprzedaży premiowej Puszki Kit Kat

1. Organizatorem Promocji jest Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej  32 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000025166, zwana dalej "Organizatorem".
2. Promocja prowadzona jest na zasadach Sprzedaży premiowej w oparciu o zakup produktów słodyczowych Nestle (Lion, Kit Kat, Princessa, After Eight, Smarties, JoJo, Nestle).
3. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
4. Promocja organizowana jest na terytorium Polski w wybranych sklepach w okresie od 01.11.2019 do 07.01.2020 lub do wyczerpania zapasu nagród, gdzie udział sklepów w promocji będzie oznaczony poprzez eksponowane w sklepie materiały reklamowe dotyczące niniejszej akcji.
5. Z zastrzeżeniem ust.6, każdy, kto w okresie trwania promocji, dokona jednorazowego zakupu słodyczy Nestle za min. 15zł w sklepie na terytorium Polski, biorącym udział w w/w promocji, otrzyma nagrodę w postaci metalowej puszki Kit Kat. Nagrody wydawane będą do rąk Kupującego w chwili zakupu, przez pracownika sklepu.
6. Ilość nagród jest ograniczona i wynosi 6000 sztuk. Nagrody przyznawane będą do wyczerpania zapasów w stosunku do pierwszeństwa zakupu. O pierwszeństwie zakupu decyduje data dokonania zakupu.
7. Wartość rynkowa nagrody wynosi 8 złotych brutto.
8. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.nestle.pl