Sort by
Sort by

W jaki sposób winogrona wpływają na zmniejszenie niewydolności serca?

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Michigan Health System wykazało, że winogrona korzystnie wpływają na zdrowie, redukując stopień niewydolności serca związany z nadciśnieniem tętniczym. Owoce te są naturalnym źródłem przeciwutleniaczy, w tym także polifenoli. Według naukowców spożycie winogron zwiększa aktywność genów i wpływa na szlaki metaboliczne, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poziomu glutationu – jednego z najważniejszych przeciwutleniaczy, powszechnie występującego w komórkach serca.

Szacuje się, że miliard ludzi na całym świecie ma problemy z nadciśnieniem, co 2-3 krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Choroba ta, wynikająca z przewlekłego, wysokiego ciśnienia krwi, może spowodować rozszerzenie mięśnia sercowego, który staje się gruby i sztywny ( zwłókniały), a przez to niezdolny do efektywnego pompowania krwi. Stres oksydacyjny, który jest silnie skorelowany z niewydolnością serca i niedoborem glutationu, zaobserwowano zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Według naukowców dieta bogata w przeciwutleniacze, zawierająca dużo owoców i warzyw, ściśle wiąże się z redukcją ciśnienia tętniczego.

Przeprowadzone doświadczenie polegało na podawaniu szczurom przez 18 tygodni pokarmu wzbogaconego o winogrona. Badaniu zostały poddane zwierzęta, u których zdiagnozowano podwyższone ryzyko niewydolności serca i nadciśnienie tętnicze. Wyniki potwierdziły ustalone wcześniej założenia: spożycie winogron redukuje rozszerzenie i zwłóknienie mięśnia sercowego oraz poprawia jego funkcję rozkurczową. Badacze zauważyli także, że spożycie tych bogatych w przeciwutleniacze owoców „włącza” obronę antyoksydacyjną, pobudzając do aktywności geny odpowiedzialne za zwiększenie produkcji glutationu.

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że winogrona mogą chronić nas przed nadciśnieniem, które powoduje niewydolność mięśnia sercowego. Jednak sam mechanizm działania nie był dotychczas znany - mówi dr E. Mitchell Seymour, główny naukowiec.

Doktor Seymur jest zdania, że następna faza badań, która zostanie przeprowadzona w 2014 roku, pozwoli na dalsze zdefiniowanie wpływu spożycia opisywanych owoców na nadciśnienie tętnicze, z uwzględnieniem podziału na funkcje poszczególnych składników winogron.

Według naszej hipotezy cały owoc zawiera setki pojedynczych elementów, które jak podejrzewamy, współpracują ze sobą, aby zapewnić korzystny dla zdrowia efekt synergiczny - podsumował Dr Seymour.

Źródło: uomh-sum050213.phpE. Mitchell Seymour, Maurice R. Bennink, Steven F. Bolling, Diet-relevant phytochemical intake affects the cardiac AhR and nrf2 transcriptome and reduces heart failure in hypertensive rats, The Journal of Nutritional Biochemistry, Available online 22 March 2013, ISSN 0955-2863, 10.1016/j.jnutbio.2013.01.008.