Sort by
Sort by

Wpływ kwasów omega-3 na funkcjonowanie mózgu

Jak wynika z najnowszych badań wysoki poziom długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (PUFA) może zmniejszyć ryzyko występowania zawału oraz innych nieprawidłowości, które są związane ze spadkiem funkcji poznawczych u osób starszych.

W badaniach, opublikowanych w „Journal of American Heart Association”, przeanalizowano związek między fosfolipidami kwasów omega-3 PUFA w osoczu, biomarkerem ekspozycji, który mierzy poziom narażenia na działanie czynnika szkodliwego, a zaburzeniami pracy mózgu. W tym celu naukowcy przeprowadzali rezonans magnetyczny. Już wcześniej dowiedziono, że większe spożycie niektórych ryb wpływa na: zmniejszenie ryzyka występowania nieprawidłowości w mózgu, mogących spowodować obniżenie zdolności myślenia oraz wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia demencji i udaru mózgu.

Po pięcioletniej analizie badań, przeprowadzonych na grupie składającej się z ponad dwóch tysięcy starszych osób, udowodniono, że u osób z wyższym poziomem kwasów omega-3 szanse wystąpienia zawału były niższe o 40%, a zmiany w istocie białej były mniejsze.

Wśród osób starszych, fosfolipidy długołańcuchowych kwasów omega-3 PUFA w osoczu, a zwłaszcza kwasu dokozaheksaenowego, miały związek ze zmniejszonym ryzykiem występowania zawału, spowodowanego niedrożnością małych naczyń lub tętnic przeszywających. Ponadto wpływały pozytywnie na istotę białą mózgu – napisał Virtanen, kierownik badań.

Nasze wyniki potwierdzają potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań obserwacyjnych prospektywnych z wykorzystaniem biomarkerów kwasów tłuszczowych. W celu oceny wpływu kwasów omega-3 PUFA na prawidłowe funkcjonowanie mózgu konieczne są badania eksperymentalne, w których przydział do grup będzie losowy – zaznaczają naukowcy.

Virtanen i jego zespół przeanalizowali dane z badań dotyczących układu krążeniowego (Cardiovascular Health Study), które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na grupie 3660 osób w wieku powyżej 65 roku życia. Podczas badania została przeprowadzona tomografia mózgu w celu wykrycia tzw. „niemych” udarów oraz innych uszkodzeń mózgu, które mogłyby powodować spadek zdolności myślowych, lub demencję. Dodatkowo przebadano również krew pacjentów. Badania powtórzono pięć lat później na grupie 2313 osób.

Nasze odkrycia sugerują, że długołańcuchowe kwasy omega-3 PUFA, których źródłem są m.in. ryby, mogą pomóc w zapobieganiu występowania niektórych zaburzeń pracy mózgu u osób starszych – podsumowuje Virtanen.

Źródło: Journal of the American Heart Association Published online ahead of print, Circulating Omega‐3 Polyunsaturated Fatty Acids and Subclinical Brain Abnormalities on MRI in Older Adults: The Cardiovascular Health Study"