Sort by
Sort by

Jak usunąć z organizmu patogeny oporne na antybiotyki?

Jak wynika z opublikowanego na łamach magazynu Infection and Immunity raportu badawczego, niektóre szczepy probiotyczne mogę eliminować z jelit bakterie oporne na antybiotyki. Według badania, przywracając różnorodność mikroorganizmów w jelitach myszy, zakażonych opornymi na antybiotyki bakteriami chorobotwórczymi, można przywrócić równowagę mikrobiologiczną i wyeliminować patogeny z organizmu.

Zespół badawczy, kierowany przez naukowców z Hiszpanii i Portugalii, wyjaśnił, że terapia antybiotykowa wpływa na zmniejszenie różnorodności flory bakteryjnej, a co za tym idzie, na umożliwienie inwazji i rozwoju patogenów opornych na antybiotyki, takich jak VRE Vancomycin-Resistant Enterococcus) - enterokoków, które wykształciły mechanizm oporności na wankomycynę.

Według badania odbudowa populacji mikroorganizmów w jelitach myszy gatunkiem bakterii Barnesiella może przyczynić się do usuwania szczepów opornych na antybiotyki, a tym samym do przywrócenia zdrowej równowagi mikrobiologicznej.

Obecność Barnesielli w pobranych próbkach, pochodzących od myszy, była związana z ochronnym działaniem przed VRE, a to sugeruje, że u ludzi może wystąpić taka sama zależność – wyjaśnia Carles Ubeda z Centro Superior de Investigacion en Salud Publica w Hiszpanii, naukowiec pracujący przy tym badaniu i dodaje: Z naukowego punktu widzenia, jest to ważne odkrycie, które pomoże nam zrozumieć mechanizmy wytwarzania oporności przeciwdziałające kolonizacji jelit przez mikroorganizmy patogenne. To ważne pytanie, które nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Ubeda oraz jego współpracownicy podawali myszom antybiotyki, a następnie podzielili je na 3 grupy. Pierwszej grupie myszy przeszczepiono mikroflorę pochodzącą z kału nieleczonych myszy, drugiej tlenowe kultury bakterii, trzeciej: beztlenowe kultury bakterii. Zespół odkrył, że myszy, które zostały poddane przeszczepowi kału lub terapii beztlenowymi kulturami bakterii były zdolne do usunięcia z jelit VRE. Następnie, badacze porównali mikroflorę w każdej z grup. Zauważono, że te jelita myszy, które usunęły ze swoich organizmów VRE zawierały bakterie beztlenowe z rodzaju Barnesiella.

Zespół zasugerował, że ich odkrycie może stanowić szansę dla rozwoju nowych kultur probiotycznych, które zawierają bakterie z rodzaju Barnesiella.

Źródło: Carles Ubeda, Vanni Bucci, Silvia Caballero, Ana Djukovic, "Intestinal Microbiota Containing Barnesiella Species Cures Vancomycin-Resistant Enterococcus faecium Colonization", Infect. Immun. March 2013 81:3 965-973.