Sort by
Sort by

Probiotyki mogą wpływać na zmniejszenie encefalopatii wątrobowej

Według badań ogłoszonych podczas International Liver Congress 2013, probiotyki mogą być częścią planu terapeutycznego leczenia encefalopatii wątrobowej (HE). W badaniu przeanalizowano skuteczność probiotyków w zapobieganiu tego zespołu neurologicznego u 160 pacjentów, cierpiących na marskość wątroby. Po okresie 3 miesięcy leczenia probiotykami, u pacjentów zanotowano zmniejszenie poziomu stężenia amoniaku we krwi tętniczej, a po 9 miesiącach zauważono u nich znaczną poprawę stanu zdrowia.

Amoniak, który wytwarzany jest przez bakterie jelitowe, uważa się za jeden z głównych mediatorów dysfunkcji mózgowej przy encefalopatii wątrobowej. Probiotyki przy podawaniu w odpowiednich dawkach, korzystnie wpływają na zdrowie gospodarza - wzbogacają bakteryjną florę jelitową w mikroorganizmy, nie produkując ureaz, które obniżają produkcję amoniaku.

W porównaniu do pacjentów, przyjmujących probiotyki w postaci kapsułek u dwukrotnie większej liczby badanych, przyjmujących placebo, wyraźnie rozwinęła się encefalopatia wątrobowa (pierwszorzędowy punkt końcowy badania).

Prof. Mauro Bernard, naukowiec z The European Association for the Study of the Liver (EASL), oświadczył, że w przyszłości to odkrycie naukowe będzie miało duże znaczenie dla pacjentów z marskością wątroby, narażonych na ryzyko wystąpienia encefalopatii wątrobowej, dla których rokowania w tym zakresie są zazwyczaj bardzo niskie.

Nagromadzenie toksyn we krwi, które zwykle usuwane są przez wątrobę, to powód powstawania encefalopatii wątrobowej. W celu zahamowania wytwarzania toksycznych substancji w jelitach, leczenie obejmuje zazwyczaj stosowanie antybiotyków lub środków przyspieszających defekację. Jednak jeżeli chodzi o ten proces, zachodzi jeszcze konieczność poprawy. Dalsze wyniki badań pozwolą ustalić czy możliwe będą nowe formy leczenia tej choroby – powiedział prof. Bernard.

Encefalopatią wątrobową nazywa się szerokie spektrum zaburzeń neuropsychiatrycznych, w tym zmiany osobowości, upośledzenia intelektualne i zaburzenia świadomości u pacjentów z niewydolnością wątroby (po wykluczeniu innych znanych chorób mózgu).

Źródło: European Association for the Study of the Liver (2013, April 25). Probiotics found to reduce hepatic encephalopathy, ScienceDaily.