Sort by
Sort by

Czy istnieje związek między otyłością w dzieciństwie a ADHD i trudnościami w uczeniu się?

czy%20istnieje%20zwiazek%20miedzy%20otyloscia250.pngBadacze z Uniwersytetu w Illinois ustalili, prawdopodobną zależność między dietą wysokotłuszczową a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz trudnościami z zapamiętywaniem informacji podczas nauki.  Wyniki badania zostały opublikowane w „Psychoneuroendocrinology”.

Odkryliśmy, że dieta wysokotłuszczowa gwałtownie wpływa na metabolizm dopaminy w mózgach młodych myszy, wywołując nerwowe zachowania oraz trudności w uczeniu się. Co ciekawe, gdy podawano metylofenidat (Ritalin) problemy z pamięcią oraz nauką zniknęły - powiedział Gregory Freund, profesor z Uniwersytetu w Illinois.

Punktem wyjściowym badań był nasilający się problem otyłości wśród dzieci oraz problemy psychologiczne, takie jak: impulsywność, depresja i ADHD. Wraz z zespołem naukowców Freund zaobserwował, że zmieniony sygnał dopaminowy w mózgu jest charakterystyczny zarówno dla dzieci mających problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, jak i dla tych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. 

Badacze postanowili sprawdzić wpływ diety wysokotłuszczowej (60% energii z tłuszczu) oraz niskotłuszczowej (10% energii z tłuszczu) na zachowanie dwóch grup czterotygodniowych myszy. Wart uwagi jest fakt, że typowa dieta zachodnia zawiera od 35% do 45% energii pochodzącej z tłuszczu.

Już po pierwszym tygodniu, zanim udało się nam dostrzec zwiększenie masy ciała, zachowanie myszy karmionych dietą wysokotłuszczową zaczęło się zmieniać - powiedział Freund. Badane zwierzęta były niespokojne, co objawiało się nietypowymi zachowaniami takim jak: wzmożone kopanie i bieganie na karuzeli, a także niechęć do odkrywania otwartych przestrzeni. Pojawił się także problem z uczeniem się, zapamiętywaniem i rozpoznawaniem obiektów. 

Zmiana diety z wysoko na niskotłuszczową spowodowała poprawę pamięci u myszy już w ciągu tygodnia. U zwierząt, które pozostały na diecie wysokotłuszczowej, zaburzenia rozpoznawania obiektów występowały jeszcze przez trzy tygodnie od momentu zanotowania pierwszych objawów. 


Badacze wiedzieli, że procesy biochemiczne w mózgu normalizowały się po 10 tygodniach, kiedy poziom dopaminy spadał, a myszy stawały się otyłe i pojawiała się u nich cukrzyca. Mimo to naukowcy spodziewali się, że dieta wysokotłuszczowa spowoduje stan zapalny, który może wywołać szereg zaburzeń związanych z otyłością, ale w przeciągu trzech tygodni nie zaobserwowano żadnej reakcji w mózgu. Ponieważ zwierzęta łatwo przystosowały się do diety z wysoką zawartością tłuszczu, naukowcy także postawili hipotezę, że nagłe usunięcie tłuszczu z diety może mieć negatywny wpływ na proces uczenia się, pamięć i nadpobudliwość. 

Mimo że zachowanie myszy po zmianie diety uległo zmianie i poprawiły się u nich procesy uczenia i zapamiętywania to badania sugerują, że dieta wysokotłuszczowa może wywołać zaburzenia pamięci i nadpobudliwość u dzieci, które są na nie genetycznie bądź środowiskowo podatne - podsumował wyniki doświadczenia profesor Freund.

Źródło: Melissa M. Kaczmarczyk, Agnieszka S. Machaj, Gabriel S. Chiu, Marcus A. Lawson, Stephen J. Gainey, Jason M. York, Daryl D. Meling, Stephen A. Martin, Kristin A. Kwakwa, Andrew F. Newman, Jeffrey A. Woods, Keith W. Kelley, Yanyan Wang, Michael J. Miller, Gregory G. Freund. Methylphenidate prevents high-fat diet (HFD)-induced learning/memory impairment in juvenile mice. Psychoneuroendocrinology, 2013.