Sort by
Sort by

Ćwicz po śniadaniu!

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez zespół naukowców z ośrodka badawczego Brain, Performance and Nutrition Research Centre w Northumbria University, poranne ćwiczenia fizyczne, poprzedzone spożyciem śniadania, pozytywnie wpływają na nastrój i pobudzają sprawność umysłową.

Badania wykazały, że zarówno ćwiczenia, jak i spożywanie śniadania, mogą poprawić sprawność umysłową i nastrój w ciągu dnia. Umysłowa wydajność, zwana także czynnościami poznawczymi, odnosi się do zdolności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji czy zachowywania czujności. Wcześniejsze badania udowodniły, że regularne jedzenie śniadań ma korzystny wpływ na nastrój i pamięć. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne, które poprawiają niektóre aspekty sprawności umysłowej.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Brain, Performance and Nutrition Research Centre było pierwszym, które miało na celu poznanie efektu interakcji konsumpcji śniadania i ćwiczeń. W badaniu uczestniczyło 12 zdrowych i aktywnych fizycznie mężczyzn w wieku 21-26 lat. Każdy uczestnik był poddany czterem niezależnym próbom w losowej kolejności. Próby były przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych w odstępstwie dwóch dni.

Program obejmował jedzenie śniadania (owies z mlekiem) lub jego brak, ćwiczenia fizyczne (bieg na bieżni do momentu spalenia 700 kcal) lub odpoczynek, a następnie wypicie napoju czekoladowego, 90-minutowy odpoczynek i spożycie sycącego obiadu. W czasie każdej próby na bieżąco, po zakończeniu danego elementu programu, odnotowywano informacje na temat wydajności umysłowej (czas reakcji, szybkość i dokładność przetwarzania informacji, selektywna uwaga, pamięć, zmęczenie psychiczne i napięcie) oraz nastroju.

Badanych podzielono na cztery grupy. Pierwsza grupa składała się z mężczyzn, którzy jedli śniadanie (owies z mlekiem) i ćwiczyli (bieg na bieżni do momentu spalenia 700 kcal). Druga z osób jedzących śniadanie i odpoczywająca (długość przerwy odpowiadała czasowi trwania ćwiczeń mężczyzn z pierwszej grupy). W skład trzeciej grupy wchodzili mężczyźni, którzy wykonywali aktywność fizyczną, ale nie jedli śniadań. Natomiast czwartą tworzyli badani niejedzący śniadań i odpoczywający.

Po wykonaniu tych czynności (śniadanie lub jego brak, aktywność fizyczna lub odpoczynek), wszyscy badani otrzymywali mleko czekoladowe, odpoczywali przez 90 minut, a następnie spożywali sycący obiad. W przypadku braku śniadania sprawność umysłowa ulegała znacznej zmianie tylko w sytuacji, gdy badani wypijali czekoladowy napój, co może wskazywać na korzystny wpływ jedzenia przekąski.

Autorzy badania zaobserwowali, że spośród dwóch grup, które odpoczywały – pierwsza jadła śniadanie, druga odpoczywała na czczo – pierwsza grupa miała znacznie gorsze wyniki podczas pomiaru dokładności i czasu reakcji. Jednak w sytuacji, gdy grupa jedząca śniadanie zaczęła wykonywać ćwiczenia fizyczne, efekt był odwrotny i grupa ta uzyskała lepsze wyniki.

Wyniki badania sugerują, że spożywanie śniadania i wykonywanie ćwiczeń wpływają na niektóre aspekty sprawności umysłowej. Oprócz tego, autorzy stwierdzają, że śniadanie, które ma niestandardowy skład, może negatywnie wpływać na nastrój. Jednak należy mieć na uwadze, że wyniki badania mogą być uogólnione tylko dla mężczyzn zwykle aktywnych, podczas gdy wpływ na kobiety lub osoby mniej aktywne może być zupełnie odmienny.

Mając na uwadze negatywne skutki niejedzenia śniadań na funkcjonowanie mózgu i nastrój, optymalnym rozwiązaniem jest wykonywanie ćwiczeń fizycznych poprzedzonych porannym posiłkiem.

Źródło: R.C. Veasey, J.T. Gonzalez, D.O. Kennedy, C.F. Haskell, E.J. Stevenson, Breakfast consumption and exercise interact to affect cognitive performance and mood later in the day. A randomized controlled trial, Appetite, Volume 68, 1 September 2013, Pages 38-44.