Sort by
Sort by

Przestrzegaj zdrowego stylu życia w każdym wieku!

Według pracowników Academy of Nutrition and Dietetics, zapobieganie otyłości oraz chorobom serca, cukrzycy i niektórym rodzajom raka jest możliwe poprzez wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych i prowadzenie aktywnego stylu życia. Jako że choroby te rozwijają się przez wiele lat, najlepszym sposobem ich uniknięcia jest wczesne podjęcie działań profilaktycznych.

Zdaniem pracowników Akademii, działania zapobiegawcze, mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozwoju chorób przewlekłych, są szczególnie istotne dla członków społeczności mniejszościowych, u których występują bariery językowe, brak alfabetyzacji lub ograniczone zasoby społeczno-ekonomiczne. Takie osoby są bowiem w grupie największego ryzyka. Najlepszymi sposobami zapobiegania powstawaniu i rozwojowi chorób przewlekłych są: aktywny fizycznie tryb życia i praktykowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

W dokumencie opublikowanym przez Academy of Nutrition and Dietetics o roli żywienia w promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom przewlekłym naukowcy stwierdzają, że: wczesne działania zapobiegawcze są najbardziej efektywną i przystępną metodą w profilaktyce chorób przewlekłych.

Aby ułatwiać podejmowanie decyzji odnośnie zdrowego trybu życia, pracownicy Akademii zalecają sięganie po wsparcie specjalistów z zakresu żywienia oraz wybieranie do życia i pracy otoczenia sprzyjającego zdrowiu.

Warto sięgać po sprawdzone informacje i wsparcie technologów żywieniowych i dietetyków. Mogą oni pomóc w ukształtowaniu odpowiednich nawyków w codziennym życiu – radzą pracownicy Akademii i tłumaczą: Wykwalifikowani specjaliści są bardzo ważnymi członkami zespołów opieki zdrowotnej. Ich wiedza i umiejętności są niezbędne podczas procesu dostarczania usług, które pomagają zapobiegać problemom ze zdrowiem w placówkach klinicznych i społecznych. Promują też oni politykę i inicjatywy w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oraz prowadzą badania naukowe na ten temat.

Źródło: Deborah Leachman Slawson, Nurgul Fitzgerald, Kathleen T. Morgan, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: The Role of Nutrition in Health Promotion and Chronic Disease Prevention, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Volume 113, Issue 7, July 2013, Pages 972-979, ISSN 2212-2672, http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2013.05.005.