Sort by
Sort by

Edukacja żywieniowa kluczowa w walce z otyłością dzieci

ojciec%20z%20synem.jpgAnaliza badań przeprowadzona przez naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze wykazała, że pojedyncze działania edukacyjne dotyczące żywienia nie prowadzą do zwiększenia spożywania owoców i warzyw przez dzieci z nadwagą. Ich zdaniem, by osiągnąć zmianę, konieczne jest prowadzenie kompleksowych działań.

Liczba osób otyłych cały czas rośnie. Dotyczy to w równym stopniu dzieci, młodzieży i dorosłych. W Wielkiej Brytanii aż 31% chłopców i 28% dziewcząt w wieku 2-15 lat jest sklasyfikowanych jako osoby z nadwagą lub otyłe. Naukowcy z Manchesteru dokonali przeglądu badań dotyczących działań edukacyjnych, których celem była edukacja żywieniowa.

Przeprowadziliśmy przegląd literatury na temat działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie spożycia owoców oraz warzyw wśród dzieci otyłych i z nadwagą. Odkryliśmy, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by te, które skupiają się na pojedynczym aspekcie zachowania, przyniosły długotrwałe zmiany - dr Paula Whittaker, wykładowca z Uniwersytetu w Manchesterze.

Do problemu otyłości dzieci powinniśmy podejść kompleksowo i przyjąć za cel zmianę zachowania najmłodszych w wielu aspektach ich stylu życia, jak również ich otoczenia, włączając w to edukację żywieniową, wsparcie rodziców oraz aktywność fizyczną - Michael Bourke, student czwartego roku medycyny na Uniwersytecie w Manchesterze i jeden z badaczy.

Istnieje duże ryzyko, że otyłe dzieci w wieku dorosłym również będą cierpiały na nadwagę, a co za tym idzie, także na dolegliwości zdrowotne z nią związane. Ponadto, takie osoby są narażone na wcześniejszą śmierć, a im dłużej będzie się utrzymywał u nich stan chorobowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji. Efektem tego może być dłuższa nieobecność w miejscu nauki czy pracy.

Na rosnącą liczbę otyłych dzieci ma wpływ m.in. rosnąca konsumpcja wysokoenergetycznych produktów i zmniejszająca się aktywność fizyczna.

Zmiany w sposobie odżywiania się, takie jak częstsze spożywanie napojów słodzonych i jedzenia typu fast food, zaś rzadziej – owoców i warzyw, są związane z coraz wyższą liczbą otyłych dzieci. Kierowanie programów edukacyjnych właśnie do nich możne pomóc im w ukształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych – mówi Dr Arpana Verma, dyrektor MUCH (Manchester Urban Collaboration on Health) na Uniwersytecie w Manchestaerze.

Link: http://www.news-medical.net/news/20140120/broader-public-health-strategies-needed-to-tackle-childhood-obesity-say-health-researchers