Sort by
Sort by

Komisja Europejska popularyzuje zdrowe odżywianie

dziewczynka.jpgKomisja Europejska zaproponowała połączenie oddzielnych programów edukacyjnych, których celem jest zwiększenie spożycia owoców i mleka przez dzieci. Inicjatywa prowadzona pod hasłem “Jedz dobrze – czuj się dobrze” ma nie tylko poprawić stan zdrowia młodych osób, ale też wspomóc sprzedaż produktów rolnych, zminimalizować marnowanie żywności oraz popularyzować kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

Chcemy wykorzystać już istniejące programy, by odwrócić tendencję spadkową spożywania przez dzieci owoców i mleka oraz podnieść ich świadomość na temat zalet jedzenia tych produktów - Dacian Cioloş, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w Unii Europejskiej w 2010 roku 1 na 3 dzieci w wieku od 6 do 9 lat cierpiało na nadwagę lub otyłość. Liczba ta gwałtownie wzrosła od 2008 roku, kiedy było to 1 na 4 dzieci. W międzyczasie Komisja Europejska zanotowała, że spożycie owoców, warzyw i mleka wśród najmłodszych w większości krajów UE było niższe niż zalecany poziom i cały czas malało.

Program jest istotnym elementem wprowadzania zmian w zwyczajach żywieniowych dzieci oraz poszerzania świadomości na temat istotnych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo. Mam również nadzieję, że będzie to doskonała okazja do wzmocnienia więzi pomiędzy wiejską społecznością a dziećmi, ich rodzicami i nauczycielami, szczególnie na obszarach miejskich - dodał Dacian Cioloş.

Na realizację planu przeznaczono 230 milionów euro, w tym 80 mln na zakup mleka i 150 mln - owoców i warzyw. Państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zadecydować o limitach dotyczących zawartości tłuszczu w mleku zapewnionym w ramach programu. Udział w projekcie jest dobrowolny dla każdego państwa Unii Europejskiej.

Źródło: Propozycja Komisji Europejskiej