Sort by
Sort by

Unia Europejska bierze pod lupę żywienie dzieci

W odpowiedzi na specjalny wniosek Komisji Europejskiej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał ocenę jakości żywienia niemowląt i dzieci − w odniesieniu do zalecanego dla tej grupy wiekowej poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych i energii. Urząd poproszono również o opinię na temat stosowania odżywek i suplementów diety u najmłodszych.

W oparciu o dostępne raporty dotyczące żywienia dzieci z całej Unii Europejskiej stwierdzono, że spożywają one niewystarczające ilości kwasu alfa-linolenowego (ALA), kwasu dokozaheksaenowego (DHA), żelaza, witaminy D oraz jodu. Urząd zwrócił szczególną uwagę na konieczność dostarczenia wymienionych składników niemowlętom z ich niedoborem lub zagrożonych tych stanem.

Co ciekawe, mimo występowania niedoboru tak ważnych składników odżywczych w diecie dzieci z obszaru całej Unii Europejskiej, nie uznano za konieczne stosowania odżywek i suplementów. Zdaniem Urzędu, mogą one być z powodzeniem zastąpione produktami spożywczymi, stanowiącymi składniki normalnej, zrównoważonej diety.

W ramach podsumowania, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił swoje rekomendacje co do ilości poszczególnych składników odżywczych, które powinna zawierać dieta zdrowego dziecka − dostosowana do jego warunków fizycznych oraz mająca zapewnić mu prawidłową masę ciała.

Źródło: http://www.naturalpha.com/naturalphadaily/regulation/1811-efsa-nutrient-requirements-of-infants-and-young-children