Sort by
Sort by

Apetyt a zdrowie seniora

Okazuje się, że apetyt osób starszych jest ważnym wskaźnikiem określającym ich ogólny stan zdrowia. Co więcej, może on przedłużyć życie pacjentów. Zespół badaczy z Monash University postanowił dokładnie przyjrzeć się tej kwestii.

Badania przeprowadził zespół badawczy, prowadzony przez emerytowanego Profesora Marka Wahlgvista. Opublikowało je czasopismo branżowe Appetite. Łaknienie jest jednym z najważniejszych wskaźników stanu zdrowia pacjenta, a chęć jedzenia często spada w podeszłym wieku. Określa się to często anoreksją osób starszych. - Kłopoty z żuciem pokarmów, ogólne pogorszenie stanu zdrowia lub skutki uboczne przyjmowanych środków farmakologicznych mają zły wpływ na apetyt. Do tego możemy zaliczyć takie czynniki psychologiczne i środowiskowe jak depresja, kłopoty rodzinne, czy poczucie osamotnienia – twierdzi Mark Wahlgvist.

Do badań zaproszono 1800 Tajwańczyków powyżej 65. roku życia. Wyniki wskazują, że seniorzy z dużym lub słabym apetytem są bardziej zagrożeni ryzykiem śmierci, niż pacjenci z unormowanym łaknieniem. Co więcej, osoby ze słabym apetytem spożywają mniej urozmaicone posiłki. Prowadzi to do niskiego poziomu białka, witamin czy innych składników odżywczych, a w konsekwencji do spadku energii.

Jak twierdzi profesor Wahlgvist - Słaby apetyt - lub jego brak - to wczesny objaw zaburzeń żywieniowych i chorób, a nawet śmierci. O ile jednak nie jest to bezpośrednia przyczyna śmierci, prowadzi on do ubogiej diety, która może zaszkodzić naszemu zdrowiu.

- Wiedza na temat apetytu seniorów może okazać się pomocna zarówno w warunkach klinicznych jak i środowiskowych, dlatego powinna być częścią zintegrowanego podejścia do diety, która stanowi podstawę zdrowej starości – dodaje profesor Wahlqvist.

Literatura: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314004140

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140910093239.htm