Sort by
Sort by

Alergie pokarmowe u dzieci

Dzieci, które mieszkają w miastach znacznie częściej cierpią na dolegliwości związane z alergiami pokarmowymi niż te mieszkające na obszarach wiejskich. Przykładowo dzieci w dużych miastach ponad dwukrotnie częściej cierpią na dolegliwości związane z alergiami na orzeszki ziemne czy skorupiaki. Wyniki przeprowadzonego badania są pierwszą analizą, dotyczącą alergii żywieniowych u dzieci w kontekście miejsca zamieszkania.

„Po raz pierwszy udowodniliśmy, że wraz z rosnącą gęstością zaludnienia zwiększa się prawdopodobieństwo występowania alergii pokarmowej u dzieci" – mówi główny autor badania Ruchi Gupta, profesor pediatrii na Northwestern University Feinberg School of Medicine. „To pokazuje, że środowisko ma wpływ na rozwój alergii pokarmowych. Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku chorób powiązanych z warunkami naturalnymi, w których przebywa dziecko, takich jak astma. Najważniejszą kwestią jest teraz odkrycie, co w danym środowisku jest źródłem alergii. Lepsze zrozumienie czynników środowiskowych pomoże nam w działaniach zapobiegawczych” – dodaje.
Badaniami objęto 38,465 dzieci poniżej 18. roku życia. Ich alergie pokarmowe zostały odwzorowane według kodu pocztowego. Oto kluczowe wnioski z badania:
  • 9,8% dzieci żyjących w miastach ma alergie pokarmowe. Na terenach wiejskich jest to zaledwie 6,2%.
  • Zarówno uczulenie na orzeszki ziemne, jak i na skorupiaki jest dwa razy częstsze w miastach niż na wsiach. W aglomeracjach 2,8% dzieci ma alergię na orzeszki ziemne, podczas gdy w społecznościach wiejskich jest to jedynie 1,3%. 2,4% dzieci w miastach cierpi na alergie na skorupiaki, w porównaniu z zaledwie 0,8% na wsiach.
  • Alergie pokarmowe są równie silne, bez względu na to, gdzie dziecko mieszka. Prawie 40% dzieci z alergiami, które brały udział w badaniu, już wcześniej doświadczyło ciężkiej, zagrażającej życiu reakcji uczuleniowej.

Alergie pokarmowe są poważnym i szybko rosnącym problemem zdrowotnym. Szacuje się, że 5,9 mln dzieci poniżej 18. roku życia cierpi na potencjalnie zagrażającą życiu alergię pokarmową. Objawami najcięższych reakcji alergicznych jest spadek ciśnienia krwi, kłopoty z oddychaniem i obrzęk gardła.

Źródło: R. S. Gupta, E. E. Springston, B. Smith, M. R. Warrier, J. Pongracic, J. L. Holl. Geographic Variability of Childhood Food Allergy in the United States. Clinical Pediatrics, 2012.