Sort by
Sort by

To, czym się odżywiamy, wpływa na zdrowe starzenie się

Nowe badania wykazały, że na molekularne zmiany w genach, znane jako epigenetyczne markery, wpływa nie tylko proces starzenia się, ale również to, co jemy. Badanie pokazało, że wiek ma największy wpływ na zmiany molekularne, poziom selenu i witaminy D a także zmniejsza ilość zmian epigenetycznych. Natomiast wysokie ciśnienie krwi i otyłość działają odwrotnie.

Naukowcy z Institute of Food Research, prowadzeni przez dr Nigel’a Belshaw’a, pracującego z prof. John’em Mathers’em i jego współpracownikami z Newcastle University, zbadali komórki wyścielające tkanki jelit u ochotników z kliniki kolonoskopii.

Uczestnicy badań nie chorowali na raka bądź choroby związane ze stanem zapalnym jelit. W swojej diecie nie stosowali również żadnych suplementów. Naukowcy podczas badania szukali specyficznych epigenetycznych modyfikacji genów (tzw. metylacja DNA), które mogłyby być powiązane z najwcześniejszymi symptomami wystąpienia raka jelita grubego – choroby związanej z wiekiem. Naukowcy zbadali związek pomiędzy występowaniem tych epigenetycznych markerów w genach, na które wpływa nowotwór a czynnikami takimi jak wiek wolontariuszy, płeć, masa ciała czy poziom niektórych substancji odżywczych we krwi ochotników. Największe oddziaływanie na metylację genu miał wiek, co potwierdza teorię, że jest on istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, które znacznie wzrasta po 50. roku życia.

Odkrycia opublikowane w magazynie „Aging Cell” pokazały, że u mężczyzn częściej niż u kobiet występują epigenetyczne zmiany. Potwierdza to większą skłonność do chorób raka jelita grubego u przedstawicieli płci męskiej. Ochotnicy z wyższym poziomem witaminy D wykazywali niższy poziom metylacji, podobne rezultaty zaobserwowano przy wynikach poziomu selenu. Ponownie jest to zgodne ze znanymi powiązaniami między wyższym poziomem witaminy D i selenu a mniejszym ryzykiem zachowania na raka jelita grubego.

Zweryfikowano również poziom kwasu foliowego u badanych. Jego wysokie wskaźniki były związane ze zwiększonym poziomem zmian epigenetycznych sprzyjających nowotworowi. Wyniki te są zgodne z niektórymi badaniami epidemiologicznymi, które sugerują, że nadmierne spożycie kwasu foliowego może zwiększać ryzyko zachorowania u niektórych osób. Naukowcy, podkreślając konieczność dalszych badań nad optymalnym poziomem kwasu foliowego u ludzi, zamierzają obserwować mechanizm wpływu kwasu foliowego na metylację DNA.

Na ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wpływa również otyłość. Pomiary wykazały relacje między wielkością ciała (obwód, wzrost, waga i obwód talii) i zmianami epigenetycznymi. Obecnie w Institute of Food Research oraz w Newcastle University prowadzone są dalsze badania, weryfikujące wpływ otyłości na zmiany epigenetyczne oraz zdrowie jelit.

Podsumowując, wyniki tego badania potwierdzają hipotezę, że starzenie się ma wpływ na stan epigenetyczny niektórych genów. To z kolei może być regulowane m.in. przez dietę.


Henri S Tapp, Daniel M Commane, D Michael Bradburn, Ramesh Arasaradnam, John C Mathers, Ian T Johnson, Nigel J Belshaw. Nutritional factors and gender influence age-related DNA methylation in the human rectal mucosa. Aging Cell, 2012;
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/12/121206122232.htm