Sort by
Sort by

V Konferencja Naukowa w Rogowie

W dniach 7-9 listopada 2012 w Rogowie odbyło się największe w Polsce spotkanie ekspertów ds. żywienia – V Konferencja Naukowa „Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego”, organizowana przez Katedrę Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Już po raz piąty konferencja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń naukowych i najnowszych wyników badań z zakresu żywienia. Organizatorzy wydarzenia stawiają sobie coraz wyższe wymagania, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom, jakie niesie z sobą postęp cywilizacyjny. Dlatego też do programu obok wystąpień uznanych ekspertów nauk żywieniowych włączono również opinie wybitnych przedstawicieli takich dziedzin jak medycyna czy psychologia.

W proces integracji środowiska, pogłębiania współpracy między ośrodkami i zwiększenia zainteresowania tematami żywieniowym zostali także włączeni przyszli specjaliści, którzy w ramach Sesji młodych naukowców, prezentowali wyniki swoich dotychczasowych badań i analiz oraz tematy, które według nich szczególnie zasługują na dyskusję.

W konferencji uczestniczyły osoby z różnych ośrodków naukowo-dydaktycznych w całej Polsce w tym z: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz instytutów naukowych, w tym: Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Honorowy Patronat nad konferencją, podobnie jak podczas poprzednich edycji, objął JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański.