Sort by
Sort by

Żywienie niejedno ma imię

Tematyka sesji plenarnych objęła najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu dietoterapii i dietoprofilaktyki. Żywe dyskusje często były przenoszone do kuluarów, gdzie jeszcze długo po zakończonych prezentacjach dyskutowano nad poruszanymi podczas prelekcji tematami. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich światowej sławy specjalista, założyciel Wydziału Nauk o żywieniu człowieka w Polsce, wysłannik ONZ i Wiceprezydent FAO (Food and Agriculture Organization), prof. Stanisław Berger, który bardzo chętnie dzielił się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ważnym zagadnieniem konferencji były biochemiczne i molekularne działania składników pokarmowych, sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup społeczeństwa oraz znaczenie żywienia klinicznego w leczeniu schorzeń przewlekłych.

Zaprezentowano także prace dotyczące m.in. roli żywienia immunomodulacyjnego w codziennej praktyce klinicznej, znaczenia czynników chronobiologicznych w rozwoju otyłości, wpływu czynników żywieniowych w rozwoju chorób nowotworowych i choroby Alzheimera. Wśród przedstawionych prelekcji pojawiły się również te,dotyczące roli żywności o znaczeniu prozdrowotnym, w tym: żywności bogatej w witaminy antyoksydacyjne, filosterole czy błonnik pokarmowy.

Oprócz referatów plenarnych wybitnych ekspertów z dziedziny fizjologii żywienia,dietetyki czy biochemii, nie zabrakło również wystąpień młodych naukowców oraz cieszących się dużym zainteresowaniem tzw. sesji plakatowych.

Grono prelegentów stanowili zarówno przedstawiciele najważniejszych w Polsce ośrodków dydaktyczno-naukowych, jak i reprezentanci instytucji naukowych, eksperci z zakresu medycyny i psychologii oraz młodzi naukowcy. Nie zabrakło również zagranicznych gości – prof. Antonis Zamples przybył aż z Grecji, by wspólnie z innymi uczestnikami konferencji dyskutować o elementach diety Europejczyków, ze szczególnym uwzględnieniem roli słodzików niskokalorycznych.