Sort by
Sort by

Sesja młodych naukowców

Niezmiennie od 2004 roku konferencje naukowe w Rogowie cechuje jeden układ sesji merytorycznych: referaty plenarne, sesja młodych naukowców i tzw. sesja plakatowa. Dzięki temu wydarzenie łączy doświadczenie i wiedzę wybitnych ekspertów z dziedziny fizjologii żywienia,dietetyki i biochemii z młodzieńczym zapałam badawczym studentów i absolwentów. Dodatkowym elementem tegorocznej Sesji młodych naukowców było wystąpienie ośmiu studentek, które swój udział w konferencji zawdzięczają zwycięstwu w konkursie dietetycznym, realizowanym przez Nestlé w ramach strategii Nutrition, Health and Wellness. Laureatki przedstawiły autorskie prezentacje związane z ich zainteresowaniami z zakresu żywienia i dietetyki.

img_0412_sm.jpg

Wszystkie wystąpienia młodych naukowców spotkały się z dużym uznaniem doświadczonych specjalistów z zakresu żywienia i dietetyki. Kierownik Zakładu Fizjologii Żywienia SGGW, przewodnicząca komitetu organizacyjnego prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, po zakończonych wystąpieniach młodych, stwierdziła: „Wszystkie wystąpienia były rewelacyjne.Bardzo cieszy mnie wysoki poziom wiedzy młodych ludzi, który widać nie tylko podczas prezentacji, ale także w dyskusjach z ekspertami”.


Młodzi naukowcy prezentowali uczelnie z całej Polski, m.in.: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Tematyka ich wystąpień również obejmowała bardzo szerokie spektrum zagadnień: od skutków otyłości i możliwości leczenia cukrzycy typu II przy pomocy „raw diety”,poprzez rolę fitosteroli w zaburzeniach przemian lipidowych, aż po ocenę spożycia białka, tłuszczu oraz cholesterolu w relacji do zaleceń żywieniowych w grupie matek karmiących.

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenia wystąpień laureatek dietetycznego konkursu Nestlé, realizowanego w ramach strategii Nutrition,Health and Wellness.


MOŻLIWOŚCI LECZENIA CUKRZYCY TYPU II PRZY POMOCY "RAW DIETY"

Justyna Kondratowicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Marta Szymańska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na całym świecie w 2010 roku liczba cukrzyków wyniosła około 346 milionów, co daje 5,1% całej ludności na świecie. Co najważniejsze – 90% przypadków to cukrzyca typu II. Do tej pory wyróżniono dwa sposoby leczenia tej stale postępującej choroby. Są to metody farmakologiczne i naturalne metody wyrównywania poziomu cukru we krwi, do których zaliczamy m.in. dietę i aktywność fizyczną. Leczenie dietetyczne w łatwy sposób pozwala na dostarczenie organizmowi odpowiednich składników odżywczych dostosowanych do potrzeb wynikających z wieku czy też płci. Dietą można kontrolować stężenie glukozy we krwi, profil lipidowy czy też obniżyć ciśnienie krwi, tak często towarzyszące cukrzycy.

RAW dieta to w języku polskim dieta surowa lub witarianizm. Polega na spożywaniu surowych, nieprzetworzonych i niepoddanych obróbce termicznej powyżej 42°C warzyw, owoców, orzechów, nasion, kiełków oraz wodorostów. W prezentacji przedstawione zostały stanowiska zarówno zwolenników raw diety, jaki jej przeciwników. RAW dieta zainspirowała wiele osób z dziedziny nauki do tworzenia nowych diet opartych na filozofii RAW food. Wszystkie te diety oparte są na dobroczynnym działaniu surowych warzyw i owoców na ludzki organizm. Obfitują w błonnik, składniki mineralne, naturalne enzymy,wspomagając odnowę biologiczną ciała. Odpowiednio zbilansowana RAW dieta pozwala dostarczyć niezbędnych substancji, które naprawią szkody wyrządzone nieodpowiednim odżywianiem. 

WCZESNE PROGRAMOWANIE METABOLICZNE

Małgorzata Barcz - Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
Barbara Sawaniewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Programowanie metaboliczne to proces, który zachodzi w pierwszych etapach życia człowieka i w znaczący sposób wpływa na jego metabolizm, a przez to na zdrowie i dobre samopoczucie w późniejszych latach życia. Do analizowanych w prezentacji okresów należą te najlepiej poznane pod względem zjawiska programowania metabolicznego, czyli okres ciąży i pourodzeniowy. W prezentacji przedstawione zostały hipotezy związane z niedożywieniem matki i konsekwencjami dla płodu w okresie ciąży oraz nowe koncepcje, łączące programowanie metaboliczne z czynnikami hormonalnymi, liczbą komórek tworzącą narządy czy z funkcjonowaniem mitochondriów. 

Programowane metabolicznie choroby stanowią obecnie światowy problem epidemiologiczny, a częstość ich występowania niezmiennie wzrasta. Prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia, jakości życia i zgonów coraz większej liczby osób. Czuwanie nad przebiegiem ciąży i wczesnym rozwojem dziecka przez świadomy wagi problemu personel medyczny może służyć programowaniu jego całożyciowego zdrowia.

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO SKUTKÓW OTYŁOŚCI

Anna Fejklowicz, Ewa Tomczyk
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Negatywne konsekwencje otyłości jesteśmy w stanie odwracać także w życiu dorosłym. Podczas gdy przybieranie na wadze było zjawiskiem korzystnym dla naszych przodków ze względu na długość życia i stan ich zdrowia, obecnie alarmujący odsetek osób przekroczył granicę, ponad którą dalszy wzrost masy ciała jest bardzo niebezpieczny.

Z danych epidemiologicznych, dotyczących otyłości w Polsce, wynika, że wskaźnik otyłości w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł o ok.15%. Obecnie jedna z dwóch osób ma nadmierną masę ciała, a za kilka lat ten odsetek wzrośnie – nadmierną masę ciała będą mieć aż dwie z trzech osób. Współcześnie staramy się zapobiegać i leczyć otyłość na różne sposoby: leczenie farmakologiczne, zmiana nawyków żywieniowych czy działania edukacyjne. W prezentacji holistyczne podejście do skutków otyłości obejmuje wyniki badań, które pokazują stan faktyczny, analizę czynników wpływających na zwiększenie konsumpcji produktów o wysokiej wartości energetycznej oraz analizę czynników determinujących nasz siedzący tryb życia.

NAPOJE ENERGETYZUJĄCE W DIECIE SPORTOWCÓW

Marta Leszczyńska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Aldona Szymańska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W Polsce pierwsze napoje energetyzujące pojawiły się około połowy lat 90.i od tamtej pory ich popularność niepokojąco rośnie. Ostatnie lata pokazują, że drinki te zyskały sobie także zwolenników wśród dzieci i młodzieży. Ich szeroka dostępność na rynku, sugestywne reklamy obiecujące pobudzenie niemal całkowicie zniosły poczucie ostrożności i umiaru w ich spożywaniu. Tymczasem napoje energetyczne są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, choć pite w nadmiarze, również u nich mogą przyczyniać się do rozwoju chorób.

W badaniach przeprowadzonych w łódzkich siłowniach w maju 2012 roku ponad połowa osób przyznała się do spożywania napojów energetyzujących (51,7%) i prawie tyle samo osób negowało takie zachowanie (48,3%). Prawie 1/5 respondentów spożywała napoje energetyzujące kilka razy w miesiącu, natomiast 32,5% sięgała po nie rzadko. Respondenci, pijący napoje energetyzujące,odnotowali u siebie z podobną częstotliwością: zwiększenie wydolności organizmu, osłabienie procesu zmęczenia lub nie zaobserwowali żadnego wpływu.Wzrost koncentracji zauważyło dwukrotnie mniej osób, zaś poprawę szybkości reakcji – nawet czterokrotnie mniej osób. Podczas wystąpienia przedstawione zastały:napoje energetyzujące wraz z opisem ich składu i wpływu na organizm człowieka,skutki przedawkowania napojów energetyzujących, a także porównanie działania napojów energetyzujących z działaniem napojów izotonicznych.