Sort by
Sort by

Trendy żywieniowe przyszłości

Znajomość trendów żywieniowych stanowi olbrzymią szansę dla przemysłu rolno-spożywczego, ponieważ umożliwia promowanie innowacji w sektorze produktów żywieniowych i przewidywanie potrzeb konsumentów. Żywność w najbliższych latach będzie musiała być dostosowana do nowych tendencji miejskiego życia – chcemy mieć dostęp do jedzenia w dowolnym miejscu i czasie, czyli natychmiast zaspokajać swoje potrzeby, bez pójścia na kompromisy co do jakości jedzenia.

Dbałość o zdrowie będzie czynnikiem decydującym przy wyborze żywności. Już teraz ludzie zwracają coraz większą uwagę na zachowania prozdrowotne. Z tego powodu poszukują dobrych jakościowo produktów, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Konsumenci będą decydować się na produkty związane z ich tożsamością (indywidualną lub zbiorową), która, w większości przypadków może być skojarzona z wartościami i aspiracjami danej osoby lub grupy.

W najbliższym czasie będziemy obserwowali następujące trendy:
  • Jedzenie z przesłaniem – zapotrzebowanie na przejrzyste, atrakcyjne i łatwo dostępne informacje o żywności. Łączy konsumenta z tym, czego on używa, a jednocześnie zapewnia produktom większą tożsamość i autentyczność.
  • „Slow callories” – większa świadomość i odpowiedzialność dotycząca wpływu konsumpcji na styl życia. Zasadniczą rolę odgrywają emocje związane z konsumpcją. Dominują pośród nich przyjemność, równowaga, stabilność i dostępność jedzenia.
  • Tu i teraz – trend dostosowany do stylu życia miejskiego nomadów, którzy preferują elastyczne podejście do życia. Chcą oni zarządzać swoim czasem i zdrowiem oraz zaspokajać swoje potrzeby zawsze i wszędzie.
  • Jedzenie jako rozrywka – rozpieszczanie siebie poprzez przeżycia płynące z jedzenia. Żywność zaspokaja emocjonalne potrzeby ludzi. Jedząc można przeżyć przygodę i dobrze się bawić. To wartości dodane produktów żywieniowych.
  • Prostota – ten trend znajduje odzwierciedlenie w popycie na elastyczne rozwiązania, które pozwalają na inteligentne zakupy i używanie najmniej czasochłonnych produktów. Jest to związane zarówno z samym jedzeniem, jak i z procesami zakupu i konsumpcji, które czynią życie prostszym.
  • Spersonalizowane Zdrowie – aktywne, odpowiedzialne podejście do promocji, profilaktyki i konserwacji jako źródła dobrego samopoczucia. Jest to sposób odżywiania dostosowany do indywidualnych potrzeb w celu osiągnięcia fizycznej, psychicznej i emocjonalnej równowagi.
  • Ego Jedzenie – trend związany z ekspresją własnej tożsamości. Polega on na zakupie określonych produktów i “uosabianiu” w ten sposób swoich pragnień, wartości i aspiracji.

Źródło: http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Berri_Kod=3933&hizk=I