Raport Nestlé nt. realizacji zobowiązań CSV

TWORZENIE WSPÓLNEJ WARTOŚCI

Raport Nestlé nt. realizacji zobowiązań CSV

Nestlé zobowiązuje się do większej transparentności w obszarach żywienia, wody i rozwoju społczności lokalnych