Grupa Nestlé

Nestlé Polska S.A.

ul. Domaniewska 32
02 - 672 Warszawa
Tel: (48-22) 325 25 25
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000025166,
NIP: 527-020-39-68
Kapitał zakładowy 42 800 000 PLN w pełni opłacony

Nestlé Waters Polska S.A.

ul. Domaniewska 32
02 - 672 Warszawa
Tel: (48-22) 325 25 25
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000032045
NIP: 526-21-41-069
Kapitał zakładowy 196 mln PLN w pełni opłacony

Nestlé Polska S.A.
Oddział Nespresso w Warszawie

ul. Domaniewska 32
02 - 672 Warszawa
Tel: (48-22) 325 25 25
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000025166
NIP: 527-020-39-68
Kapitał zakładowy 50mln zł., w całości opłacony.
www.nespresso.pl

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific

Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000012733
NIP: 879-016-87-25
Kapitał zakładowy 14.572.838,00 zł w całości opłacony

L’Oréal Polska Spółka z o.o.

Nestlé SA (Szwajcaria) posiada pakiet 23,29% akcji firmy globalnie

ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000063684
NIP 524-030-33-75
Kapitał zakładowy 101.886.500,00 zł w całości opłacony.

GALDERMA POLSKA Sp. z.o.o.

Nestlé SA (Szwajcaria) jest właścicielem 100% akcji firmy Galderma Pharma SA (Szwajcaria)

ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000050060
NIP: 951-20-24-801
Kapitał zakładowy 50.000 zł, w całości opłacony.