Nestlé w społeczeństwie

Obszary, na które mamy wpływ


Nasz cel dotyczy kluczowych obszarów, w których chcemy działać. Poszczególne osoby, rodziny, społeczeństwa lokalne i cała nasza planeta są ze sobą powiązane, a wysiłki w każdym z tych obszarów są wspierane poprzez nasze 42 publiczne zobowiązania. Zobowiązania te umożliwią nam spełnienie trzech ambicji w roku 2030 zgodnie z harmonogramem Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla każdego człowieka i
każdej rodziny

Pomoc 50 milionom
dzieci
w prowadzeniu zdrowszego
stylu życia

People

 

Dla naszych społeczności

Pomoc 30 milionom osób 
w poprawie warunków życia 
na obszarach
objętych 
naszą działalnością


Community
Dla naszej planety

Przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym.
Planet

Jak działamy


Kierując się naszymi wartościami zakorzenionymi w szacunku, współpracujemy z partnerami biznesowymi, tworząc wspólną wartość. W ten sposób angażujemy się w życie społeczne, co zapewnia długoterminowy sukces naszej firmy. Nazywamy to tworzeniem wspólnej wartości i osadzamy to we wszystkim, co robimy.