Pozyskiwanie jaj

Nestlé dokłada starań, by dbać o dobrostan zwierząt. Wiąże się to z naszymi fundamentalnymi wartościami takimi jak szacunek dla samych siebie i dla innych, w tym poszanowanie praw zwierząt. Dlatego w 2015 roku firma zobowiązała się globalnie do stopniowego przejścia na pozyskiwanie jaj z chowu ściółkowego lub z wolnego wybiegu.