Światowa inicjatywa dla młodych: Nestlé needs YOUth

W Nestlé wierzymy, że społeczności nie mogą rozwijać się jeśli nie oferują przyszłości dla młodszych pokoleń. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że 2 na 5 młodych osób nie mają pracy albo mają taką pracę, która nie pozwala im wyjść poza strefę ubóstwa. Jako globalna firma, jesteśmy zdeterminowani aby pomóc młodym ludziom rozwijać ich umiejętności oraz zdobywać doświadczenie, tak aby mogli znaleźć pracę lub rozwinąć własny biznes. Chcemy pomóc następnemu pokoleniu w zatrudnieniu, tak aby stali się pierwszymi w szeregu w naszej firmie, najlepszymi przesiębiorcami oraz osobami ustalającymi reguły gry niezależnie od ich obszaru czy poziomu wiedzy.

Pomoże to budować prężnie rozwijające się społeczności i wspierać cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Właśnie dlatego rozwijamy naszą inicjatywę Nestlé needs YOUth aby objąć cały łańcuch wartości, od pozyskiwania surowców aż po produkcję i dystrybucję naszych produktów.


Nasze działania

Przez ostatnią dekadę nasze globalne, lokalne oraz markowe działania pomogły przygotować setki tysięcy młodych ludzi do pracy; ponad 4 miliony rolników z całego świata zostało przeszkolonych oraz udzielono im wsparcia, a 2 miliony kobiet miały okazję rozwinąć swoje umiejętności biznesowe.

Naszym celem jest pomóc 10 milionom młodych ludzi z całego świata wykorzystać możliwości ekonomiczne do 2030 roku. Aby to osiągnąć skupimy się na trzech głównych obszarach.


Zatrudnienie i możliwość zatrudnienia

Jesteśmy zdeterminowani aby pomóc młodym ludziom rozwijać ich umiejętności, tak aby mogli znaleźć pracę poprzez nasze działania 'Get Hired', 'Get Skilled' (szkolnictwo zawodowe), 'Get Support' i 'Get more opportunities'. Przeczytaj o naszych zobowiązaniach i znajdź więcej informacji w zakładce “Kariera”.


Przedsiębiorczość w rolnictwie

Pomagamy następnym pokoleniom przedsiębiorców sektora rolniczego poprzez wspieranie i pomaganie młodym rolnikom w zwiększaniu zysków z ich upraw i stawaniu się liderami w swoim sektorze. To rolnicy, którzy produkują surowce, niezbędne w produkcji naszych wyrobów.


Przedsiębiorczość


Wpływamy na przedsiębiorczość poprzez identyfikowanie i wspieranie talentu biznesowego wśród młodych ludzi. To oni pomogą nam dotrzeć do nowych rynków i konsumentów. Są innowatorami, którzy znajdą rozwiązania dla przyszłych wyzwań biznesowych. Przeczytaj historię firmy Comfort Dorkutso "Moja własna firma".