Raport CSV


Wydany w maju 2017 r. raport to już trzecia publikacja na temat działalności w obszarze CSV wszystkich firm Nestlé funkcjonujących na naszym rynku. Raport prezentuje dokonania Nestlé za lata 2014-2016, obejmując: wdrożone polityki, dobre praktyki oraz wskaźniki. W raporcie zawarliśmy również nasze plany na przyszłość. Raport został przygotowany wg światowego standardu raportowania GRI na poziomie CORE.


Gorąco zachęcamy Was do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami oraz wskazówkami, co do naszej dotychczasowej i przyszłej działalności pod adresem: raportowanie.spoleczne@pl.nestle.com. Wasze opinie dotyczące raportu oraz naszych działań i planów będą dla nas bardzo cennym wkładem w dalszy rozwój naszej działalności w zakresie Tworzenia Wspólnej Wartości.
Zobacz raport