Centrum Zapewniania Jakości Nestlé

Nestlé S.A. posiada największą wśród producentów żywności na świecie sieć ośrodków badawczych, którą tworzą 34 centra badawcze zatrudniające około 5 tys. specjalistów. NQAC Rzeszów (Nestlé Quality Assurance Center w Rzeszowie) powstało 01.01.2013 w Nestlé Polska S.A., Oddział w Rzeszowie – jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji posiłków dla najmłodszych konsumentów.

To dziesiąte tego typu centrum Nestlé w Europie, któremu w dniu 25.02.2013 roku Polskie Centrum Akredytacji, w wyniku przeprowadzonej oceny na miejscu przyznało decyzję o udzieleniu akredytacji, potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymagań dokumentów PCA.

NQAC uzyskało jako trzecie laboratorium w Polsce akredytację na nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Bazą dla powołania NQAC w Rzeszowie były: Dział Analiz Laboratoryjnych oraz Laboratorium Mikrobiologiczne – działające w rzeszowskim oddziale Nestlé Polska S.A. Jednostkę tworzy 33-osobowy zespół specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, chemii, technologii żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Celem naszego laboratorium jest zapewnienie najnowocześniejszych i najwyższej jakości usług związanych z bezpieczeństwem żywności i dobrymi praktykami laboratoryjnymi. Dzięki przeprowadzanym audytom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dążymy do ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług.