Jakość i bezpieczeństwo produktów

Bezpieczeństwo i najwyższą jakość naszych produktów oraz ich opakowań zapewnia Zintegrowany System Zarządzania Jakością – Nestlé Management System (NMS).

Obejmuje on wszystkie rodzaje aktywności firmy i wszystkie etapy cyklu życia produktu – od badań oczekiwań konsumentów, poprzez rozwój produktu, pozyskiwanie surowców i opakowań, produkcję i dystrybucję naszych wyrobów, aż po ocenę satysfakcji nabywców. Fundamentem systemu jest przestrzeganie wymogów polskiego i unijnego prawa, wewnętrznych regulacji Nestlé oraz Normy Systemu Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności).

System NMS opiera się na 4 zasadach: zgodność z systemem bezpieczeństwa i prawem, dążenie do zera strat i defektów, zaangażowanie każdego pracownika, zgodność z preferencją konsumentów. Łącząc te zasady zdefiniowaliśmy nasz cel: podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości.

Wypełnianie wymogów naszego Systemu Zarządzania Jakością leży w obowiązku każdego pracownika naszej firmy na wszystkich etapach tworzenia produktów. Także nasi partnerzy biznesowi zobowiązani są do przestrzegania określonych przez Nestlé standardów bezpieczeństwa i jakości.

Wprowadzone w naszej firmie normy i standardy są na bieżąco weryfikowane. Dlatego przeprowadzane są regularne audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne, np. związane z uzyskaniem certyfikacji ISO oraz regularne audyty wewnętrzne. W trybie ciągłym sprawdzamy także jakość naszych wyrobów, poprzez badania na obecność ciał obcych, ocenę organoleptyczną, ocenę parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz badania sensoryczne i fizykochemiczne surowców. W naszych zakładach od lat działają nowoczesne urządzenia i instalacje, które pomagają identyfikować ewentualne zagrożenia już na etapie pozyskania surowca i produkcji.