Kontakt

Aby odwiedzić biuro Nestlé w kraju swojego pobytu, sprawdź adresy lokalnych biur na stronach internetowych Nestlé w poszczególnych państwach.

Aby skontaktować się z nami skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Wiadomości przesyłane za jego pomocą, w zależności od wybranego tematu, zostaną skierowane automatycznie do odpowiednich działów naszej firmy. W przypadku problemu, lub dłuższego niż zakładany czasu oczekiwania na odpowiedź, prosimy o kontakt z jedną z naszych infolinii. Numery kontaktowe dla poszczególnych spółek znajdują się w prawej kolumnie tej strony.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej: „Administrator danych”). Powyższe dotyczy również innych danych, które zostaną zebrane od Pani/Pana w trakcie kontaktów Pani/Pana z Administratorem danych. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.Zostaw wiadomość

*Pola obowiązkowe
Załącznik(Maks. 2Mb)

Dziękujemy. Jaką formę kontaktu preferujesz?


Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy Nestlé jest Pan David Campos Pavon.
Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Szwajcaria


Email: dataprotectionoffice@nestle.com
Telefon: +41 21 924 1111