Rozwój w Nestlé

kariera

W Nestlé wiemy, że to nasi pracownicy stanowią największą wartość firmy, a ich umiejętności i kompetencje mają kluczowe znaczenie w realizacji celów biznesowych i wpływają na zwiększanie naszej konkurencyjności. Dlatego też tak dużą wagę przykładamy do ich rozwoju.

Aby ułatwić pracownikom zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, co z kolei przekłada się na osiąganie coraz wyższych wyników, zdefiniowaliśmy kluczowe dla firmy kompetencje. Są one jednakowe we wszystkich firmach Nestlé na świecie. Dzięki nim nasi pracownicy wiedzą, jakie umiejętności i postawy, sposób pracy i realizacji celów są preferowane przez firmę , a także jak najlepiej planować swój rozwój.