Wyniki za rok 2011: wzrost organiczny w wysokości 7,5%, wzrost stopy zysku o 60 punktów bazowych

Lista Informacji PrasowychVevey, Szwajcaria,lut 16, 2012

video platform video management video solutions video playerObejrzyj dzisiejsze wydarzenia:
08:00 CET Webcast dla Inwestorów
10:00 CET Webcast z konferencji prasowej
Szczegóły na stronie www.nestle.com


 • Sprzedaż: 83,6 mld CHF, wzrost organiczny: 7,5%, realny wzrost wewnętrzny: 3,9%.
 • Zysk operacyjny z działalności podstawowej: 12,5 mld CHF, stopa zysku: 15,0%, wzrost o 60 punktów bazowych, wzrost o 90 punktów bazowych według stałych kursów walut dla działalności kontynuowanej.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej w skali globalnej, przy wzroście wynoszącym 13,3% dla rynków wschodzących i 4,3% dla rynków rozwiniętych.
 • Ciągłe inwestycje w innowacje i przedsięwzięcia służące wzrostowi, w tym sojusze partnerskie w Chinach i Nestlé Health Science.
 • Dochody bazowe na jedną akcję: 3,08 CHF, co oznacza wzrost o 7,8% według stałych kursów walut.
 • Proponowana dywidenda: 1,95 CHF na akcję.
 • Optymistyczne prognozy na rok 2012: wzrost organiczny w wysokości 5-6%, zwiększenie stopy zysku i dochodów bazowych na jedną akcję według stałych kursów walut.


Paul Bulcke, prezes Nestlé: „W 2011 roku zanotowaliśmy dobre wyniki i po stronie przychodów, i po stronie zysków, zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych. To był trudny rok, a 2012 przypuszczalnie nie będzie wcale łatwiejszy. Kontynuowaliśmy inwestycje zorientowane na przyszły wzrost i wzmocniliśmy nasz potencjał w skali globalnej. Zawiązaliśmy nowe sojusze partnerskie w Chinach. Z powodzeniem uruchomiliśmy działalność Nestlé Health Science. Nasza innowacyjność pomaga nam we wszystkich obszarach działalności – od pozyskiwania nowych konsumentów naszych marek na rynkach wschodzących, po wykorzystanie przywiązania konsumentów do naszych marek w krajach rozwiniętych. Nasi pracownicy są zjednoczeni wokół strategicznej mapy drogowej, która w dzisiejszej, nowej rzeczywistości nie straciła nic na aktualności, i dążą usilnie do trwałej poprawy wyników. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani, by w 2012 roku osiągnąć zgodnie z „Modelem Nestlé” wzrost organiczny na poziomie 5-6%, oraz wzrost stopy zysku i dochodów bazowych na jedną akcję według stałych kursów walut”.


Uwaga:
Jak już wcześniej informowaliśmy, od stycznia 2011 Nestlé wprowadziło pewne zmiany w sposobie prezentowania przychodów i zysku operacyjnego, które nie mają żadnego wpływu na wartości zysku netto i zysku na akcję. Dane za rok 2010 zostały skorygowane zgodnie z tymi zmianami dla zapewnienia ich porównywalności. Nowe dane nie obejmują wyników Alcon - za wyjątkiem wskaźnika zysku na akcję i przepływów gotówkowych, w których wyniki Alcon uwzględniono. Nowe zasady odzwierciedlone są w analizie przedstawionej poniżej.

Vevey, 16 Lutego 2012 - Grupa Nestlé odnotowała w roku 2011 sprzedaż w wysokości 83,6 mld CHF oraz wzrost organiczny w wysokości 7,5%, kontynuując dobre osiągnięcia z lat poprzednich. Na wzrost organiczny złożył się realny wzrost wewnętrzny w wysokości 3,6% i wzrost cen o 3,6%. Wahania kursów walut przyczyniły się do obniżenia przychodów o 13,4%, a transakcje na zorganizowanych częściach majątku o dalsze 4,2%, z czego większość przypadła na Alcon. Bez uwzględniania sprzedaży Alcon, sprzedaż spadła o 4,8%.

 • Zysk operacyjny z działalności podstawowej Grupy wyniósł 12,5 mld CHF. Stopa zysku wzrosła o 60 punktów bazowych (90 punktów bazowych według stałych kursów walut), do 15,0%.
 • Program Nestlé Continuous Excellence realizowany we wszystkich sferach działalności firmy nadal przyczyniał się do uzyskiwania znacznych, przekraczających założone cele oszczędności, rekompensując częściowo poważny wzrost kosztów zakupów.
 • Wyższe koszty zakupów przyczyniły się do wzrostu stopy kosztów wyrobów sprzedanych o 190 punktów bazowych..
 • Stopa łącznych kosztów marketingowych obniżyła się o 100 punktów bazowych, głównie za sprawą lepszego wykorzystania naszych struktur sprzedażowych i marketingowych. Nakłady na marketing zorientowany na konsumenta po dwóch latach dwucyfrowego wzrostu utrzymały się na niemal niezmienionym poziomie, co pozwoliło dalej wzmacniać naszą pozycję rynkową w większości kategorii.
 • Stopa kosztów administracyjnych obniżyła się o 80 punktów bazowych.
 • Zysk netto wyniósł 9,5 mld CHF, co oznacza wzrost o 8,1% dla kontynuowanej działalności.
 • Dochody bazowe na akcję (EPS) wzrosły o 7,8% według stałych kursów walut. .
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 9,8 mld CHF, czyli były podobne jak w roku 2010, jeśli nie uwzględniać przepływów pieniężnych przypadających na Alcon w 2010 roku i skutków wahań kursowych w 2011 roku.

Działalność firmy w ujęciu przekrojowym

 • Grupa Nestlé po raz kolejny odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich regionach świata. W Europie wzrost organiczny wyniósł 5,0%, w Amerykach 6,4%, a w Azji, Oceanii i Afryce 13,1%. Na rynkach wschodzących osiągnęliśmy wzrost o 13,3%, a na rynkach rozwiniętych o 4,3%.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej w skali całej Grupy i w wielu obszarach działalności uległa poprawie, mimo że miniony rok charakteryzował się poważnym wzrostem kosztów zaopatrzenia i zaostrzeniem konkurencji na całym świecie. W dużej mierze przyczynił się do tego wzrost sprzedaży oraz program Nestlé Continuous Excellence.
 • Kontynuowaliśmy rozbudowę naszego potencjału, inwestując w przedsięwzięcia umożliwiające kontynuowanie wzrostu w przyszłości. Dwa nowe sojusze partnerskie: z Yinlu i Hsu Fu Chi przyczynią się do wzmocnienia naszej obecności na rynku chińskim. Nestlé Health Science i Nestlé Institute of Health Sciences z powodzeniem rozpoczęły pierwszy rok działalności. Te inicjatywy wraz z pozostałymi inwestycjami stanowią solidne podstawy do utrzymania wzrostu w przyszłości.

Strefa Ameryk

Sprzedaż: 26,8 mld CHF, wzrost organiczny: 6,2%, realny wzrost wewnętrzny: 1,1%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 18,4% (spadek o 30 punktów bazowych).

 • Wzrost odnotowano zarówno w Ameryce Północnej, jak i Łacińskiej.
 • W Ameryce Północnej, do dobrych wyników przyczyniła się większość obszarów działalności firmy, pomimo osłabienia nastrojów wśród konsumentów. Segment pizzy umocnił swoją przewagę nad konkurentami dzięki dobrym wynikom osiągniętym przez markę DiGiorno. W wypadku lodów wzrosła sprzedaż przekąsek oraz marek Häagen-Dazs i Skinny Cow. Rozszerzenie marki Skinny Cow na kategorię czekolad pomogło osiągnąć wzrost również w tym obszarze. Sprzedaż kaw rozpuszczalnych wzrosła znacząco za sprawą marek Taster's Choice i Nescafé Clásico. Marka Coffee-mate skorzystała na pomyślnym wprowadzeniu na rynek produktu Natural Bliss. W segmencie mrożonek sytuacja nadal była trudna, ale marka Lean Cuisine utrzymała swój udział w rynku. Pion karmy dla zwierząt umocnił się na pozycji lidera rynku dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży marek Purina ONE Beyond oraz Dog Chow i zwiększył udział w rynku we wszystkich kategoriach i kanałach dystrybucji.
 • W Ameryce Łacińskiej, gdzie popyt utrzymywał się na wysokim poziomie, odnotowaliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu. Takie tempo wzrostu osiągnęliśmy na kilku rynkach, wśród których najbardziej wyróżnił się Meksyk. W wielu kategoriach sytuacja kształtowała się podobnie, na przykład jeśli chodzi o napoje rozpuszczalne i marki Nescau i Nestea, kawy rozpuszczalne i markę Nescafé oraz niechłodzone produkty spożywcze. Maggi osiągnęło znaczący wzrost sprzedaży na głównych rynkach, do czego częściowo przyczynił się udany debiut dwóch innowacyjnych produktów: kostek bulionowych Maggi Doble Gusto i bulionu Maggi Caldo Casero. W kategorii karmy dla zwierząt marki Purina Proplan, Dog Chow i Cat Chow również odnotowały dwucyfrowe tempo wzrostu.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej dla tej strefy obniżyła się o 30 punktów bazowych, ponieważ wyższe koszty zaopatrzenia nie zostały w pełni skompensowane przez poprawę efektywności i wzrost cen sprzedaży.

Strefa Europy

Sprzedaż: 15,2 mld CHF, wzrost organiczny: 4,0%, realny wzrost wewnętrzny: 1,8%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 15,6% (wzrost o 230 punktów bazowych).


 • Wzrost odnotowano zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej.
 • W Europie Zachodniej wszystkie rynki przezwyciężyły trudne warunki ekonomiczne, co zaowocowało realnym wzrostem wewnętrznym. W Portugalii, we Włoszech, w Grecji i Hiszpanii wzrost organiczny wyniósł łącznie 3,7%. Dobre wyniki osiągnęliśmy we Francji, krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii. Nasza sprzedaż wzrosła we wszystkich podstawowych kategoriach produktów, przy czym tendencja ta była najwyraźniej widoczna w przypadku kawy rozpuszczalnej, chłodzonych produktów spożywczych, mrożonej pizzy i karmy dla zwierząt.
 • W Europie Środkowo-Wschodniej dobre wyniki osiągnęliśmy na Ukrainie i w Rumunii oraz w rejonie Adriatyku. W Rosji i Polsce nadal utrzymywały się trudne warunki rynkowe.
 • Wzrost sprzedaży w Europie nadal napędzały innowacyjne produkty, na czele z markami Nescafé Dolce Gusto i Nescafé Sensazione w przypadku kawy rozpuszczalnej oraz Herta w przypadku chłodzonych produktów spożywczych. Seria przeznaczonych do pieczenia woreczków z mieszanką przypraw oferowana pod nazwą Soczysty wciąż miała znaczący udział w sprzedaży marki Maggi. W wypadku produktów pozycjonowanych jako ekonomiczne (PPP), wzrost sprzedaży był ponad dwa razy wyższy niż w skali całej strefy. W przypadku karmy dla zwierząt dobrze radziła sobie marka Felix, przy czym na szczególną uwagę zasługuje jej udana ekspansja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej wzrosła o 230 punktów bazowych. Przyczyniły się do tego głównie wzrosty sprzedaży w Europie Zachodniej, podwyżki cen, poprawa efektywności oraz przeprowadzona niedawno restrukturyzacja obejmująca zmiany w programach emerytalnych.

Strefa Azji, Oceanii i Afryki

Sprzedaż: 15,3 mld CHF, wzrost organiczny: 11,9%, realny wzrost wewnętrzny: 7,9%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 18,9% (wzrost o 90 punktów bazowych).


 • Wzrost odnotowano zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych.
 • Firma Nestlé jest silnie zakorzeniona w tym regionie, o czym świadczą cztery rocznice stulecia działalności: w Turcji w 2009 roku, na Filipinach w 2011 roku oraz w Malezji i Indiach w roku 2012.
 • Na rynkach wschodzących odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Najlepiej pod tym względem wypadły Chiny, Indie, Pakistan, Afryka Północna, Afryka Środkowo-Zachodnia (mimo konfliktu na Wybrzeżu Kości Słoniowej) i Egipt (mimo zamieszek trwających przez sporą część roku). Wobec niestabilności charakteryzującej tę strefę nadal koncentrowaliśmy się na rozwijaniu sieci dystrybucji, stawiając sobie za cel dotarcie w latach 2010-2012 do miliona nowych, małych punktów sprzedaży. Zainwestowaliśmy w poszerzenie oferowanych linii produktów i budowę nowych fabryk na terenie całej strefy. Nawiązaliśmy także obiecujące sojusze partnerskie z chińskimi firmami Yinlu i Hsu Fu Chi.
 • Przeprowadziliśmy wiele udanych przedsięwzięć związanych z produktami pozycjonowanymi jako ekonomiczne (PPP), które były głównymi motorami wzrostu sprzedaży w tej strefie, jak na przykład buliony Maggi w Afryce i napój mlecznyNido Essentia w Egipcie. Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się także w dużej mierze innowacje, w tym Nescafé Milky w Chinach, Nescafé 3:1 w Tajlandii, Nido Fortified w kilku krajach afrykańskich i systematyczne poszerzanie obszaru sprzedaży lodów obieranych. W różnych krajach strefy wprowadziliśmy na rynek przyprawy i błyskawiczne dania makaronowe marki Maggi.
 • Na wyniki osiągnięte na rynkach rozwiniętych pozytywny wpływ miał bardzo udany rok na rynku japońskim, gdzie nasi pracownicy potrafili szybko i twórczo zareagować na załamanie koniunktury spowodowane klęską żywiołową. Dobre wyniki odnotowano na rynku systemów kawowych dzięki markom Nescafé Dolce Gusto i Barista, oraz na rynku wysokogatunkowych kaw rozpuszczalnych dzięki marce Nescafé Koumibaisen. Poza tym nadal bardzo dobrze sprzedawały się tam wafelki KitKat Black.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej wzrosła w tej strefie o 90 punktów bazowych, głównie dzięki wprowadzaniu innowacyjnych i odnowionych produktów we wszystkich obszarach oraz dzięki inicjatywom w sferze dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia, wspieranym przez program Nestlé Continuous Excellence.

Nestlé Waters

Sprzedaż: 6,5 mld CHF, wzrost organiczny: 5,2%, realny wzrost wewnętrzny: 3,4%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 8,0% (wzrost o 90 punktów bazowych).


 • Nestlé Waters odnotowało wzrost sprzedaży we wszystkich trzech strefach.
 • W Ameryce Północnej odnotowano wzrost zarówno w wypadku sieci detalicznych, jak i dystrybucji domowo-biurowej. Nestlé Pure Life oraz międzynarodowe marki S.Pellegrino, Perrier i Aqua Panna osiągnęły dobre wyniki, rekompensując problemy odczuwane przez marki regionalne wskutek trudnej sytuacji konkurencyjnej.
 • Europejska część firmy zwiększyła udział w rynku, osiągając bardzo dobre wyniki w większości krajów, w tym we Francji, we Włoszech, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
 • Na rynkach wschodzących nadal zwiększaliśmy sprzedaż w dwucyfrowym tempie, przekraczając poziom 1 mld CHF, i wzmacnialiśmy naszą pozycję.
 • Sprzedaż marki Nestlé Pure Life w skali globalnej nadal rosła w dwucyfrowym tempie. Marki międzynarodowe odnotowały wysoki jednocyfrowy wzrost, co miało duży wpływ na wyniki segmentu w ujęciu globalnym. W Europie dobrze się sprzedawały marki Vittel i Hépar, podczas gdy Ice Mountain i Ozarka okazały się najsilniejsze wśród regionalnych marek amerykańskich.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej dla Nestlé Waters wzrosła o 90 punktów bazowych dzięki rygorystycznemu zarządzaniu kosztami, zwłaszcza w Europie, podwyżkom cen oraz silnemu wzrostowi sprzedaży w Europie i na rynkach wschodzących.

Nestlé Nutrition

Sprzedaż: 7,2 mld CHF, wzrost organiczny: 7,3%, realny wzrost wewnętrzny: 4,5%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 20,0% (spadek o 30 punktów bazowych).


 • Pion Infant Nutrition, na który przypada około 90% przychodów tego segmentu, odnotował znaczący wzrost sprzedaży mimo względnego pogorszenia warunków ekonomicznych na rynkach rozwiniętych. Stało się to za sprawą wysokich nakładów na wprowadzanie kolejnych, innowacyjnych produktów, znaczącego zwiększenia udziałów w rynku oraz dwucyfrowego wzrostu sprzedaży na rynkach wschodzących, zarówno w wypadku gotowych posiłków, jak i kaszek dla niemowląt. Z dobrym przyjęciem ze strony klientów spotkała się w pierwszych miesiącach po jej wprowadzeniu w Szwajcarii obiecująca, przełomowa innowacja, jaką jest system BabyNes.
 • Pion Weight Management w Ameryce Północnej ucierpiał na skutek ograniczenia wydatków konsumpcyjnych i zaostrzenia konkurencji. Podjęliśmy już działania w celu zaradzenia tej sytuacji. Międzynarodowa sieć Jenny Craig radzi sobie całkiem dobrze – odnotowała wyraźny wzrost sprzedaży w Oceanii i obiecujące tempo rozwoju w Europie. Pion Performance Nutrition osiągnął znaczący wzrost sprzedaży w Europie i Oceanii.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej dla Nestlé Nutrition spadła o 30 punktów bazowych. Największy wpływ miał na to wzrost kosztów zaopatrzenia i trudna sytuacja na amerykańskim rynku programów odchudzających.

Pozostałe firmy

Sprzedaż: 12,6 mld CHF, wzrost organiczny: 11,4%, realny wzrost wewnętrzny: 8,3%, stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej: 16,8% (bez zmian).

 • Nestlé Professional odnotował znaczny wzrost sprzedaży w kategorii napojów i żywności, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących, a zwłaszcza w Chinach, Indiach i Brazylii. Kontynuowaliśmy poszerzanie rynku zbytu naszych innowacyjnych systemów kawowych wysokiej i najwyższej klasy (Nescafé Alegria, Nescafé Milano i Viaggi) we wszystkich regionach. Po raz kolejny dobre wyniki odnotowały zadomowione na rynku śmietanki do kawy i marka Nescafé. Dział żywności skorzystał na wprowadzeniu takich nowości jak Maggi Premium Boullion (wysokiej jakości buliony) i Chef Natural Flakes (płatki do robienia sosów) i dalej koncentrował się na rozwijaniu zindywidualizowanych rozwiązań, potencjału usługowego i bliskich relacji z klientami.
 • Nespresso zaliczyło kolejny udany rok, osiągając ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży przy bazowych przychodach przekraczających 3 mld CHF. Utrzymujący się wysoki poziom konsumpcji na podstawowych dla Nespresso rynkach, a także ekspansja geograficzna oraz ciągłe innowacje w zakresie produktów i systemów zapewniły firmie dobre wyniki pomimo zaostrzonej konkurencji. Wyjątkowa oferta usługowa Nespresso obejmująca butiki, handel elektroniczny i telefoniczne centra obsługi sprzyja nawiązaniu zażyłych relacji z klientami, co z kolei zapewnia lepsze perspektywy, jeśli chodzi o przyszły wzrost.
 • Nestlé Health Science w pierwszym roku działalności wzmocnił swój potencjał dzięki trzem istotnym inwestycjom. Odnotował też silny wzrost za sprawą takich innowacyjnych produktów jak Resource Thicken Up Clear, linia Peptamen i odrodzona marka Boost, której sprzedaż w Stanach Zjednoczonych rosła w tempie 15-20%. Wszystkie podstawowe działy, w tym opieki medycznej dla osób starszych, intensywnej terapii i chirurgii oraz opieki pediatrycznej odnotowały wyraźny wzrost – większość z nich dwucyfrowy. Firmy przejęte w roku 2011 zostały pomyślnie zintegrowane ze strukturami NHS i osiągają wyniki zgodne z oczekiwaniami. Prometheus odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Dwucyfrowym wzrostem, osiągniętym dzięki innowacyjnym produktom dla pacjentów z zaburzeniami metabolizmu, zakończyła rok również przejęta w 2010 roku firma Vitaflo.
 • CPW odnotowało wzrost na poziomie około 5%, powiększając swoje udziały w większości obsługiwanych rynków. Najtrudniejsze warunki ekonomiczne panowały na południu Europy, ale w pozostałej części kontynentu sprzedaż rosła bardzo dynamicznie, na wielu wschodzących rynkach w tempie dwucyfrowym. BPW ma na koncie udany rok, a w 2012 roku skorzysta na reorganizacji, w wyniku której obejmie swą działalnością Europę i Kanadę.
 • Galderma odnotowała dwucyfrowy wzrost i pomyślnie przeprowadziła integrację z przejętą w marcu firmą Q-Med, która miała istotny wkład w ten wzrost. Firma Laboratoires innéov poczyniła spore postępy, osiągając szczególnie dobre wyniki w Ameryce Łacińskiej.
 • Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej dla segmentu określonego jako „Pozostałe firmy” nie uległa zmianie i wyniosła 16,8%, co jest efektem sporej rozpiętości wyników uzyskanych przez należące do niego podmioty. Nespresso, Nestlé Health Science i spółki joint venture oferujące żywność i napoje spisywały się dosyć dobrze, natomiast Nestlé Professional ucierpiało wskutek wzrostu kosztów zaopatrzenia, pomimo zaawansowanego programu oszczędnościowego.

Propozycje zarządu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaplanowanym na 19 kwietnia Rada Nadzorcza zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1,95 CHF na akcję. Wypłata dywidendy, po potrąceniu podatku, będzie możliwa z dniem 26 kwietnia 2012. Zarząd zaproponuje również umorzenie akcji własnych spółki nabytych w ramach wartego 10 mld CHF programu wykupu zrealizowanego w 2011 roku.

Rada Nadzorcza zarekomenduje ponowny wybór Daniela Borela do Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję, jak również powołanie na członka Rady Nadzorczej Henriego de Castriesa. Henri de Castries jest prezesem i dyrektorem wykonawczym Grupy AXA. Ma za sobą owocną karierę we francuskim ministerstwie finansów, a po jej zakończeniu zaczął pełnić różne ważne funkcje kierownicze w Grupie AXA. Carolina Müller-Möhl i Jean-René Fourtou nie zamierzają ubiegać się o ponowny wybór. Rada Nadzorcza pragnie im podziękować za godny najwyższych pochwał wkład, jaki wnieśli w funkcjonowanie naszej firmy w minionych latach.

Optymistyczne prognozy na rok 2012

Wobec nieustających zawirowań ekonomicznych i dużej niepewności sytuacji nie przewidujemy, by rok 2012 okazał się łatwiejszy od poprzednich. Będziemy jednak dalej inwestować z myślą o przyszłości i wzmacniać nasz potencjał w skali globalnej. Nasza innowacyjność pomaga nam we wszystkich obszarach działalności – od pozyskiwania nowych konsumentów naszych marek na rynkach wschodzących, po wykorzystanie przywiązania konsumentów do naszych marek w krajach rozwiniętych. Nasi pracownicy są zjednoczeni wokół strategicznej mapy drogowej, która w dzisiejszej, nowej rzeczywistości nie straciła nic na aktualności, i dążą usilnie do trwałej poprawy wyników. Jesteśmy zatem dobrze przygotowani, by w 2012 roku osiągnąć zgodnie z „Modelem Néstle” wzrost organiczny na poziomie 5-6% oraz wzrost stopy zysku i dochodów bazowych na jedną akcję według stałych kursów walut.

Załącznik

Dane na temat sprzedaży i zysku operacyjnego z działalności podstawowej za rok 2011


Sprzedaż I-XII 2011

Wzrost organiczny
I-XII 2011
(%)

Stopa zysku operacyjnego z działalności podstawowej

I-XII 2011
(%)

zmiana w stosunku do poprzedniego roku
Według segmentów operacyjnych
- Strefa Ameryk 26,756 + 6.2 18.4 - 30 bps
- Strefa Europy 15,243 + 4.0 15.6 + 230 bps
- Strefa Azji, Oceanii i Afryki 15,291 + 11.9 18.9 + 90 bps
Nestlé Waters 6,520 + 5.2 8.0 + 90 bps
Nestlé Nutrition 7,233 + 7.3 20.0 - 30 bps
Pozostałe firmy 12,599 + 11.4 16.8 0 bps
Grupa ogółem (kontynuowana działalność) 83,642 + 7.5 15.0 + 60 bps
Według produktów
Napoje rozpuszczalne i w płynie 18,204 + 13.0 22.7 - 20 bps
Woda 6,526 + 5.2 8.0 + 90 bps
Wyroby mleczne i lody 16,406 + 8.4 13.7 - 30 bps
Żywienie i opieka zdrowotna 9,744 + 7.7 18.7 - 20 bps
Gotowe dania i pomoce kulinarne 13,933 + 4.6 14.5 + 190 bps
Słodycze 9,065 + 5.4 16.8 + 200 bps
Karma dla zwierząt 9,764 + 4.3 20.6 + 20 bps
Grupa ogółem (kontynuowana działalność) 83,642 + 7.5 15.0 + 60 bps
Wyniki za rok 2010 i 2011 nie są bezpośrednio porównywalne ze względu na zmiany w sposobie prezentacji wprowadzone w rachunku zysku i strat począwszy od 1/1/2011 i sprzedaż firmy Alcon w sierpniu 2010. Dane za rok 2010 zostały dla celów porównawczych skorygowane zgodnie z tymi zmianami i uwzględniają wyłącznie działalność kontynuowaną. Pozostałe zmiany obejmują przeniesienie Healthcare Nutrition, stanowiącego obecnie część Nestlé Health Science, z segmentu Nestlé Nutrition do segmentu „Pozostałe firmy”, do którego zaliczają się także Nestlé Professional, Nespresso i spółki joint venture zarządzane w skali globalnej. Grupa produktowa „Żywienie i opieka zdrowotna” obejmuje produkty żywieniowe, zdrowotne i farmaceutyczne.Kontakt:

Media Robin Tickle Tel.: +41 21 924 22 00
Inwestorzy Roddy Child-Villiers Tel.: +41 21 924 36 22

Informacje prasowe w PDF:

Raporty opublikowane w dniu dzisiejszym: