Nestlé i Paróweczki Drobiowo – Cielęce Gerber DoReMi

Lista Informacji PrasowychWarszawa,lis 15, 2011

Nestlé i Paróweczki Drobiowo – Cielęce Gerber DoReMi

15 listopada, 2011

Oświadczenie

W związku ze zgłoszeniem reklamacji dotyczącej produktu: paróweczki drobiowo-cielęce Gerber DoReMi informujemy, że sprawę tę potraktowaliśmy z najwyższą powagą. Natychmiast rozpoczęliśmy badanie zgłoszonej partii nr 12156376. Wstrzymaliśmy także jej dystrybucję na czas kontroli.

W ramach ww. kontroli przeprowadziliśmy analizę próbek pochodzących z tej samej partii produkcyjnej; sprawdziliśmy również zapisy procesów produkcyjnych dotyczące wskazanej partii. Powyższe analizy nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a nasze parametry kontrolne działały sprawnie. Mimo to, zdecydowaliśmy by wybrane losowo produkty ze zgłoszonej partii, znajdujące się w naszym magazynie, zostały poddane dodatkowym testom. Wszystkie zbadane produkty były zgodne z naszymi wymogami w zakresie jakości
i bezpieczeństwa. Nie mamy także żadnych innych zgłoszeń konsumenckich dotyczących tej partii produktu.

W celu jednoznacznego zweryfikowania reklamacji niezbędne jest zidentyfikowanie obiektu, który został wskazany przez Konsumentkę. Umożliwiłoby to ustalenie jego potencjalnego źródła. W tym celu, wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do Konsumentki o udostępnienie produktu. Nasz prawnik skontaktował się z Konsumentką na jej wyraźne życzenie. Zaproponowaliśmy również by przekazanie próbki produktu odbyło się w obecności notariusza, dając tym samym wyraz naszym przejrzystym intencjom. Jednak do tej pory nie otrzymaliśmy produktu źródłowego.

W swoim liście dotyczącym ugody Konsumentka zwróciła się do nas o wypłacenie znacznej rekompensaty finansowej wyłącznie na rzecz jej samej oraz jej męża. W zamian zaproponowała, iż nie powiadomi mediów oraz władz sanitarnych, jednocześnie odmawiając nam możliwości przebadania źródłowej próbki. Nie mogliśmy przystać na proponowaną przez Konsumentkę ugodę, zarówno ze względu na interes innych konsumentów jak
i prawny. Bezpieczeństwo naszych produktów, a co za tym idzie dokładne zbadanie próbki, jest dla nas sprawą najwyższej wagi, bowiem w ten sposób działamy w interesie wszystkich naszych konsumentów.

Jest nam niezmiernie przykro z powodu niedogodności, jakie zaistniała sytuacja mogła przysporzyć naszej Konsumentce. Jednocześnie z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że publicznie zadeklarowała chęć przekazania próbki. Jesteśmy w kontakcie z Państwową Inspekcją Sanitarną i nadal deklarujemy pełną gotowość do aktywnej współpracy
i przebadania oryginalnego produktu. Mamy nadzieję, że Konsumentka zdecyduje się na jego przekazanie by umożliwić znalezienie odpowiedzi na powstałe wątpliwości.

Jakość i bezpieczeństwo produktów są dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe i dostępne działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Tomasz Retmaniak

Country Business Manager

Nestlé Nutrition