Sort by
Sort by

Inicjatywa Nestlé needs YOUth

Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth została ogłoszona 15 listopada 2013 roku w Atenach. Jest to odpowiedź naszej firmy na trudną sytuację młodych ludzi na europejskim rynku pracy.

Inicjatywa Nestlé needs YOUth zakładała stworzenie możliwości zatrudnienia przez Nestlé do końca 2016 roku 20 000 Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich miała otrzymać propozycję pracy, natomiast druga połowa – oferty praktyk i staży. W Polsce założenia programu zakładały początkowo zatrudnienie i zrealizowanie praktyk zawodowych dla prawie 800 osób. Finalnie udało się znacząco przekroczyć te cele. 

Osiągnięcia Inicjatywy w Europie:

 

Osiągniecia Inicjatywy w Polsce:


 

Inicjatywa Nestlé needs YOUth objęła  wszystkie kraje europejskie, w których firma działa, czyli 23 państwa.

4 FILARY EUROPEJSKIEJ INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIANIA LUDZI MŁODYCH

1. Zatrudnienie 10 000 osób do 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé w Europie do 2016 roku.
2. Stworzenie 10 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w oddziałach Nestlé w Europie do 2016 roku.
3. Uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”) obejmującego m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne, porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania CV.
4. Powołanie wraz z dostawcami Nestlé w Europie platformy Sojusz dla Młodych. Jest to zobowiązanie firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestnicy sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi praktyki i szkolenia dla młodzieży. Zapowiedzieli opracowanie wspólnych inicjatyw, umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także gotowość do prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych do wejścia z sukcesem na rynek pracy, obejmujących m.in. doradztwo jak pisać CV oraz jak poradzić sobie podczas rozmowy o pracę.

STAŻE I PRAKTYKI W NESTLĒ POLSKA

Juz od ponad 17 lat prowadzimy program praktyk i staży studenckich „Letnia Praktyka z Nestlé”, który ma na celu wspieranie rozwoju młodych talentów. Co roku otrzymujemy kilka tysięcy aplikacji, a w 2016 roku na praktyki letnie zgłosiło się blisko 2 000 chętnych. W 2016 roku w ramach „Letniej Praktyki z Nestlé” firma przyjęła na praktyki 48 osób, z czego aż 21% praktykantów z całej Polski, znalazło zatrudnienie w naszej firmie. 

Oferujemy studentom 2 propozycje praktyk letnich:

• Business Internship Program – przeznaczony dla studentów o profilu ekonomicznym, oferuje szansę zdobycia doświadczenia w takich dziedzinach jak np. marketing, sprzedaż, finanse, logistyka, HR,
IT w centrali firmy w Warszawie;
• Technology Engineering Development Program – program dla studentów o profilu technicznym, w którym Nestlé otwiera drzwi swoich fabryk – w Rzeszowie, Kaliszu, Namysłowie, Kargowej oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej, oferując praktyki w takich działach jak technologia i produkcja, zapewnienie jakości, inżynieria przemysłowa, wdrożenie i rozwój nowych produktów oraz dział techniczny.