Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Centrum Zapewniania Jakości Nestlé

Nestlé S.A. posiada największą wśród producentów żywności na świecie sieć ośrodków badawczych, którą tworzą 34 centra badawcze zatrudniające około 5 tys. specjalistów. NQAC Rzeszów (Nestlé Quality Assurance Center w Rzeszowie) powstało 01.01.2013 w Nestlé Polska S.A., Oddział w Rzeszowie – jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji posiłków dla najmłodszych konsumentów.

To dziesiąte tego typu centrum Nestlé w Europie, któremu w dniu 25.02.2013 roku Polskie Centrum Akredytacji, w wyniku przeprowadzonej oceny na miejscu przyznało decyzję o udzieleniu akredytacji, potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymagań dokumentów PCA.

NQAC uzyskało jako trzecie laboratorium w Polsce akredytację na nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Bazą dla powołania NQAC w Rzeszowie były: Dział Analiz Laboratoryjnych oraz Laboratorium Mikrobiologiczne – działające w rzeszowskim oddziale Nestlé Polska S.A. Jednostkę tworzy 33-osobowy zespół specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, chemii, technologii żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Celem naszego laboratorium jest zapewnienie najnowocześniejszych i najwyższej jakości usług związanych z bezpieczeństwem żywności i dobrymi praktykami laboratoryjnymi. Dzięki przeprowadzanym audytom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dążymy do ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług.