Sort by
Sort by

Centrum Zapewniania Jakości Nestlé

Nestlé Quality Assurance Center w Rzeszowie

Wśród producentów żywności na świecie, Nestlé S.A. posiada największą sieć ośrodków badawczych, którą tworzą 21 laboratoria zatrudniające około 5 tys. specjalistów. NQAC Rzeszów (Nestlé Quality Assurance Center w Rzeszowie) powstało 01.01.2013 w Nestlé Polska S.A., Oddział w Rzeszowie - jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów specjalizujących się w produkcji posiłków dla najmłodszych konsumentów.

To jeden z dziewięciu tego typu ośrodków Nestlé w strefie EMENA (Europa, Bliski Wschód, Północna Afryka), który od 2013 roku posiada certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

NQAC Rzeszów, jako trzecie laboratorium w Polsce, uzyskało akredytację na nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Bazą dla powołania NQAC w Rzeszowie były: Dział Analiz Laboratoryjnych oraz Laboratorium Mikrobiologiczne – działające w rzeszowskim oddziale Nestlé Polska S.A. Jednostkę tworzy 40-osobowy zespół specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, chemii, technologii żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Celem naszego laboratorium jest zapewnienie najnowocześniejszych i najwyższej jakości usług związanych z bezpieczeństwem żywności i dobrymi praktykami laboratoryjnymi. Dzięki przeprowadzanym audytom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dążymy do ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług.