Sort by
Sort by

Oświadczenia firmy

Informacja nt. Rosji i Ukrainy

Od wybuchu wojny w Ukrainie, radykalnie ograniczyliśmy nasze portfolio w Rosji i wdrożyliśmy działania, które zostały ogłoszone w marcu 2022 r. Nasza obecna działalność koncentruje się na dostarczaniu niezbędnych produktów. Jest to zgodne z naszym celem, jakim jest zapewnienie podstawowego prawa dostępu do żywności.

W szczególności:

  • Wstrzymaliśmy produkcję znacznej większości wyrobów znanych marek należących do Nestlé, aby skupić się na dostarczaniu niezbędnych artykułów spożywczych, takich jak żywność dla niemowląt i żywność medyczna;
  • Zatrzymaliśmy eksport i import z i do Rosji produktów niebędących niezbędnymi;
  • Zrezygnowaliśmy z wszystkich działań reklamowych;
  • Zatrzymaliśmy wszystkie inwestycje kapitałowe w tym kraju;
  • Kontynuujemy wypełnianie zobowiązań wobec naszych pracowników;
  • W pełni stosujemy się do wszystkich międzynarodowych sankcji wobec Rosji;
  • Wszelkie ewentualne tegoroczne zyski zostaną przekazane na rzecz organizacji humanitarnych.

Naszym priorytetem w Ukrainie pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i ich rodzinom oraz wspieranie obywateli Ukrainy. Nadal prowadzimy naszą działalność w tym kraju, w miejscach, gdzie jest to bezpieczne, i mobilizujemy nasze zespoły w całym regionie, aby dostarczać żywność i niezbędne produkty zarówno dla lokalnej ludności jak i dla osób przesiedlonych z powodu wojny, które aktualnie przebywają w sąsiednich krajach.

Nadal zapewniamy wsparcie, przekazując darowizny organizacjom humanitarnym, takim jak Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwony Półksiężyc (IFRC) - ofiarowaliśmy już ponad 4000 ton żywności. Do tej pory Nestlé przeznaczyło ponad 15 milionów franków szwajcarskich na datki na rzecz mieszkańców Ukrainy. Jako Nestlé Polska przekazaliśmy do tej pory pomoc o wartości ponad 20 mln zł.
Zobowiązujemy się do współpracy z szeroko rozumianym przemysłem spożywczym w celu wspierania i odbudowy ukraińskiego sektora rolno-spożywczego w ramach odbudowy kraju i drogi ku lepszej przyszłości.

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i naszymi 5800 pracownikami w tym kraju.