Sort by
Sort by

Oświadczenia firmy

Informacja nt. Rosji i Ukrainy

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i naszymi 5500 pracownikami w tym kraju. Do chwili obecnej Nestlé przeznaczyło 20 milionów franków szwajcarskich na pomoc finansową i produktową, które przekazaliśmy lokalnym organizacjom humanitarnym w Ukrainie oraz uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w sąsiednich krajach. Jako Nestlé Polska przekazaliśmy do tej pory pomoc o łącznej wartości ponad 39 mln zł.

W grudniu 2022 r. ogłosiliśmy inwestycję o wartości 40 milionów CHF w budowę nowej fabryki w regionie wołyńskim, w zachodniej Ukrainie, ponieważ wierzymy w przyszłość tego kraju i potencjał ukraińskiego sektora rolniczo-spożywczego.

Od wybuchu wojny w Ukrainie, radykalnie ograniczyliśmy nasze portfolio w Rosji i wdrożyliśmy działania, które zostały ogłoszone w marcu 2022 r. Nasza obecna działalność koncentruje się na dostarczaniu lokalnym mieszkańcom niezbędnej i podstawowej żywności, zawiesiliśmy większość produktów z naszego portfolio obecnego w tym kraju przed wybuchem wojny. Zatrzymaliśmy również eksport i import z i do Rosji produktów niebędących niezbędnymi.

Dodatkowo:

  • Zrezygnowaliśmy z wszelkich działań reklamowych;
  • Zatrzymaliśmy wszystkie inwestycje kapitałowe w tym kraju;
  • Kontynuujemy wypełnianie zobowiązań wobec naszych pracowników;
  • W pełni stosujemy się do wszystkich międzynarodowych sankcji wobec Rosji;
  • W dającej się przewidzieć przyszłości ograniczenia te będą obowiązywać, a nasza działalność w Rosji będzie koncentrować się na dostarczaniu lokalnej ludności niezbędnej i podstawowej żywności.

Naszym priorytetem w Ukrainie pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i ich rodzinom. Nadal prowadzimy działalność w tym kraju, w miejscach, gdzie jest to bezpieczne, aby dostarczać żywność lokalnej ludności. W dalszym ciągu będziemy też przekazywać darowizny produktowe, aby pomóc mieszkańcom Ukrainy (do wartości 7 milionów CHF). To dodatkowa pomoc w stosunku do darowizn przekazanych w 2022 r.

Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i naszymi 5500 pracownikami w tym kraju.