Sort by
Sort by

Wspieranie hodowców bydła mlecznego w wytwarzaniu własnego biogazu

regeneration-dairy-farmers-biogas-article-header.jpg

W ramach naszych działań regeneracyjnych kształcimy rolników w Indonezji, aby potrafili jak najlepiej wykorzystywać dostępne im zasoby. Do nich zalicza się również obornik.

Pomagamy naszym partnerom w budowie komór fermentacyjnych do przetwarzania krowiego nawozu w biogaz. Tak powstała energia może być wykorzystywana zarówno do gotowania, jak i do oświetlenia, pozwala jednocześnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jest to część naszej długoterminowej współpracy z indonezyjskimi drobnymi producentami mleka, organizacją HIVOS i lokalnymi spółdzielniami mleczarskimi.

W ramach programu BIRU Biogas prowadzimy szkolenia i pomagamy hodowcom bydła mlecznego w przetwarzaniu krowiego nawozu na biogaz. Szkolenie to pomaga zapobiegać niewłaściwej utylizacji, w miejsce której wytwarzana jest energia, która może zastępować m.in. drewno opałowe. Tym samym gospodarstwa mleczne mogą zmniejszyć ilość wytwarzanych emisji.

Badania HIVOS przeprowadzone w pięciu regionach, w tym na Jawie Wschodniej, pokazują, że wykorzystanie biogazu przynosi wiele korzyści:

  • zmniejsza zużycie drewna opałowego (31%), LPG (17%) do gotowania oraz nafty 
  • zmniejsza problemy zdrowotne kobiet i dzieci powodowane dymem, w tym podrażnieni oczu (25%), infekcje oczu (14%), kaszel (18%) i zaburzenia oddychania (10%)
  • zmniejsza wycinki drzew wykorzystywanych na opał (z 12% do 3%)
  • w gospodarstwach rolnych i domowych zmniejsza użycie drewna opałowego pozyskiwanego z drzew z 78% do 55%
  • umożliwia rozwój nawozów roślinnych i organicznych z biosurowców 
  • umożliwiło powstawanie 380 nowych miejsc pracy

Dane: Program Badań Użytkowników Biogazu BIRU 2020

regeneration-dairy-farm-indonesia-wide

Długotrwałe partnerstwo

Nasza współpraca z producentami mleka na Jawie Wschodniej rozpoczęła się w 1975 roku, kiedy Nestlé po raz pierwszy zakupiło 160 litrów świeżego mleka od spółdzielni mleczarskiej SAE Pujon. Przez ponad 45 lat współpraca ta rosła w siłę i objęła około 27 000 hodowców bydła mlecznego. Od tego czasu w partnerskich gospodarstwach zainstalowano już 8200 komór fermentacyjnych na biogaz, dzięki którym rolnicy mogą wytwarzać własną energię. Mamy nadzieję, że będziemy szkolić kolejnych rolników, aby pomóc im w ochronie środowiska.

Powiązane informacje

csv