Sort by
Sort by

Wspieranie lokalnych rozwiązań

regeneration-environment-water-article-header

Światowy niedobór wody i sezonowe powodzie to w rzeczywistości szereg lokalnych trudności, które najmocniej dotykają miejscowych społeczności. Dlatego działania Nestlé Waters na rzecz regeneracji zasobów wodnych prowadzimy na poziomie lokalnym – na obszarach takich jak nadrzeczne miasteczka w Wielkiej Brytanii, czy pola uprawne w Pakistanie. Tam, gdzie możemy, pomagamy w zarządzaniu zasobami wodnymi, minimalizując ryzyko powodzi i starając się pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru wody. 

Aby przyczynić się do poprawy retencji i regeneracji zasobów wodnych na całym świecie, każdemu z lokalnych wyzwań musimy stawiać czoła osobno – bowiem każda z lokalizacji charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami i ryzykiem, ale bardzo zróżnicowanymi rozwiązaniami. Dlatego we współpracy z ekspertami, którzy posiadają wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach, staramy się rozwiązywać te szczególne przypadki.

regeneration-water-river-wide

Buxton: pomoc w zapobieganiu powodziom

Brytyjskie Buxton to słynne uzdrowisko, które znane jest z produkcji naturalnej wody mineralnej. Ze względu na swoje położenie i warunki atmosferyczne, jest to również miejsce bardzo podatne na powodzie. Miejscowość otoczona jest stromymi wzgórzami, na których występują liczne strumyki, co może prowadzić do podtopień podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu. Ukształtowanie terenu i brak obszarów, w których woda mogłaby się gromadzić lub być wchłaniana, powoduje, że wartko płynąca woda trafia bezpośrednio do rzeki. Rezultatem tego są częste zniszczenia brzegów w centrum miasta, co negatywnie wpływa na życie wszystkich mieszkańców i osób pracujących w tym rejonie. 

Dlatego też we współpracy z lokalnymi organizacjami opracowaliśmy praktyczne i naturalne metody zapobiegania kolejnym powodziom. Chcemy pomóc w zatrzymywaniu większych ilości wody w przyrodzie, tak aby podczas opadów nie spływała ona zbyt gwałtownie do rzeki i nie doprowadzała do powodzi. Wszystkie proponowane przez nas rozwiązania realizowane są w zgodzie ze środowiskiem i koncentrują się na regeneracji, w tym zwiększeniu bioróżnorodności i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla na tym obszarze.

Pakistan: wprowadzenie zmian w zakresie metod irygacyjnych

Na terenie Pakistanu zidentyfikowaliśmy inny problem związany z gospodarką wodną. Na terenie całego regionu rolnicy wykorzystują nawadnianie powodziowe do podlewania swych upraw. Podjęliśmy więc współpracę z rządem, aby wesprzeć lokalnych rolników w stosowaniu bardziej zrównoważonych praktyk, które bazują na zasadach rolnictwa regeneracyjnego.

Wspierając ich w przejściu na inne metody nawadniania, zmniejszyliśmy zużycie wody o ponad 60%. Udało się to dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod, które jednocześnie pozwoliły rolnikom utrzymać kluczowe dla ich działalności uprawy. Na terenie o powierzchni 10 000 hektarów wspólnie z rolnikami zmieniliśmy techniki irygacji z powodziowej na bruzdową oraz kroplową przy uprawach ryżu i kukurydzy. Pozwoliło to na ogromne oszczędności zużycia wody, szacowane na 20 milionów metrów sześciennych rocznie, co stanowi równowartość 120 miliardów szklanek wody.

To tylko niektóre z projektów, które podejmujemy, aby zrealizować nasze zobowiązanie i do 2025 roku pozytywnie wpłynąć na gospodarkę wodną na obszarach, na których prowadzimy naszą działalność. 

Więcej o zobowiązaniu Nestlé Waters można przeczytać tutaj: Nestlé Waters planuje osiągnąć pozytywny wpływ na zasoby wodne poprzez regenerację lokalnych obiegów wody | Nestlé (nestle.pl)

regeneration-water-pakistan2-wide

Powiązane informacje

vcs