Sort by
Sort by

Raport Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii

Współpraca Nestlé Polska i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! pozwala również na realizację różnorodnych inicjatyw oraz projektów badawczych. W trakcie pandemii przygotowano wspólny raport Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii. 

Rok 2020 był czasem wielkich zmian dla dzieci – zamknięcie szkół, nauka zdalna, mniejsza ilość ruch, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami to tylko niektóre z nich. Celem badania było pokazanie wpływu pandemii na dzieci w kontekście ich trybu życia, nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej.  

Za realizację badania odpowiadała agencja badawcza Kantar. We wrześniu 2020 do badania online zaproszono rodziców 1468 dzieci, z czego 1062 to osoby, który dzieci uczestniczyły w programie Ldk!, natomiast drugą grupę stanowili rodzice z panelu Klubu Kantar (nieuczestniczący w programie Ldk!) , przy czym 206 osób, których dzieci ćwiczyły przynajmniej 4 razy w tygodniu, a 200 było całkowicie nieaktywnych sportowo.  

Zebrane dane pozwoliły na porównanie powyższych grup i wyciagnięcie następujących wniosków: 

Jak jedzą dzieci? 

• Dzieci objęte programem Ldk! zdecydowanie częściej jedzą owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne niż te, które nie są aktywne.
• Aż 73% dzieci z programu Ldk! pije wodę mineralną codziennie i zdecydowana większość z nich dostarcza ją w odpowiedniej ilości. 
• Zarówno w grupie dzieci aktywnych jaki i tych, które nie ćwiczą regularnie, spożycie ryb oraz roślin strączkowych wciąż jest zdecydowanie za niskie w stosunku do zalecanych norm, a warzywa i owoce są spożywane za rzadko. 

Jak podkreśla Katarzyna Żywczyk, Starszy Specjalista ds. Żywienia, Nestlé Polska - Kluczowe znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci ma regularna edukacja (także rodziców) i szeroki dostęp do wiedzy z zakresu odpowiedniego żywienia.

Aktywność fizyczna i styl życia

• Średnio 3-4 dni w tygodniu, przez co najmniej godzinę, dzieci uprawiały jakąś formę aktywności fizycznej, np. jeździły rowerem, spędzały czas na podwórku.
• Średni czas dziennej aktywności fizycznej dzieci zmniejszył się z 84 do 53 minut (37%). 
• 67% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywność fizyczna jest teraz szczególnie ważna, bo buduje odporność i równowagę. 
• Tylko 36% rodziców ocenia, że w trakcie pandemii dziecko poświęcało odpowiednio dużo czasu na ruch na świeżym powietrzu. 

W epoce komputerów i wszechobecnych telefonów komórkowych musimy dokładać wszelkich starań, aby programy takie jak „Lekkoatletyka dla każdego!” były dostępne niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. – mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Efekty lockdownu 

• Dzieci spędzały więcej czasu przed komputerem również poza lekcjami, które odbywały się online. 
• Uczestnicy programu Ldk! mieli mniej objawów takich jak apatia, niepokój czy problemy z nauką.
• Dzieciom aktywnym bardziej doskwierał brak możliwości uczestniczenia w zajęciach sportowych, ale lepiej radziły sobie z lekcjami przez Internet, mniej odczuwały też emocjonalne skutki nowej sytuacji. 

Relacje społeczne i rówieśnicze, aktywność fizyczna, zdrowa dieta i dobre relacje rodzinne to najważniejsze obszary budujące odporność na stres i pomagające dzieciom stawić czoła wyzwaniom tego trudnego czasu. – odkreśla psycholog, Maria Rotkiel.  

Podsumowując wnioski płynące z raportu, nie da się nie zauważyć, iż dzieci z programu Ldk! prezentują lepsze nawyki żywieniowe niż dzieci nieaktywne, a ich rodzice są bardziej świadomi jak istotne jest prozdrowotne i prosportowe nastawienie.