Sort by
Sort by

Speak Up - Zgłoś nam naruszenie zasad

Podziel się z nami swoimi obawami dotyczącymi naruszenia zasad 

Korporacyjne zasady prowadzenia działalności to jeden z najważniejszych dokumentów w naszej firmie. Opisuje on zasady i nienegocjowalne podstawy działania naszego biznesu. To jednak coś więcej niż tylko słowa. To zbiór zasad, którymi kierujemy się na co dzień i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że nasza firma jest zarządzana zgodnie z tymi zasadami. Możesz nam pomóc spełnić to zobowiązanie.

„Speak Up” to nowe narzędzie, które nazywamy Systemem Raportowania Niezgodności z Zasadami. Zapewnia on wszystkim naszym konsumentom i  interesariuszom, a także pracownikom możliwość zaraportowania przypadków działań, które są niezgodne z naszymi zasadami postępowania zawartymi w dokumencie „Korporacyjne zasady prowadzenia działalności” lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: Kwestie związane z produktami i usługami powinny być zgłaszane przez formularz „skontaktuj się z nami” lub przez kontakt z naszym Serwisem Konsumenta

 

Jak można zgłosić naruszenie zasad?

„Speak Up” jest Systemem Raportowania Niezgodności z Zasadami, dostępnym 24/7 przez 365 dni w roku. 

1. Możesz skorzystać z formularza internetowego lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu i zostawić wiadomość. W przypadku obu procedur odwiedź tę stronę internetową. W celu ułatwienia podjęcia działań i skutecznego przeglądu problemu dotyczącego nieprzestrzegania zasad, prosimy o dołączenie szczegółowego opisu zgłoszenia (kto, co, kiedy, jak) oraz dowodów potwierdzających (np. kopie dokumentów, zrzuty ekranu lub nazwiska świadków), które mogą potwierdzić zasadność zgłoszenia. Należy pamiętać, że ogólnych twierdzeń nie można badać. 

2. W obu przypadkach otrzymasz indywidualny numer zgłaszanej sprawy. Prosimy o zachowanie tego numeru.

3. Numer zgłaszanej sprawy jest indywidualnym hasłem do Systemu Zgłaszania Niezgodności z Zasadami „Speak Up”. Pozwala on na śledzenie postępu sprawy. Będziesz proszony o wpisanie tego numeru za każdym razem, kiedy logujesz się do systemu.

4. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i podejmujemy odpowiednie działania w każdym z przypadków. Będziemy informować na bieżąco o postępach prac.

5. W każdej chwili możesz wrócić na stronę, wpisać kod dostępu oraz indywidualny numer sprawy i śledzić swoje zgłoszenie.

6. Będziemy udoskonalać nasz System Zgłaszania Niezgodności z Zasadami i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w przyszłości. 

 


Eskalacja wrażliwych zgłoszeń.

Zgłoszenia, które zawierają zarzuty dotyczące niezgodności z jedną z 11, niżej wymienionych, wrażliwych kategorii, zostaną przekazane do Dyrektora Generalnego Grupy Nestle ds. Zgodności  oraz do odpowiedniego Szefa Działu ds. Prawnych i Zgodności w Centrali.

1. Nadużycie władzy i/lub mobbing/nękanie
2. Prawo antymonopolowe i uczciwe postępowanie w biznesie
3. Przekupstwo i korupcja
4. Informacje poufne. Polityka prywatności (Prywatność danych, tajemnice handlowe, własność intelektualna)
5. Dyskryminacja i przemoc
7. Członkowie zarządu / starsi menedżerowie w Szwajcarii
8. Oszustwo (przywłaszczenie lub wykroczenie dotyczące sprawozdania księgowego/finansowego)
9. Prawa człowieka (praca dzieci, praca przymusowa i współczesne niewolnictwo)
9. Dotyczące Komitetów Zarządzający i ich członków
10. Niezgodność z Kodeksem WHO (Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece)
11. Molestowanie seksualne