Sort by
Sort by

Spółki Nestlé w Polsce

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Tel: (48-22) 325 25 25

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                
KRS 0000025166
NIP 527-020-39-68
REGON 010006420
BDO 000016180
Kapitał zakładowy 42 459 600,00 PLN w pełni opłacony 


ODDZIAŁY:

Nestlé Polska S.A. Oddział Nespresso w Warszawie  
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
REGON  01000642000068

Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters w Nałęczowie
ul. Kol. Bochotnica 5
24-150 Nałęczów
REGON 01000642000115

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kaliszu 
ul. Łódzka 153
62-800 Kalisz
REGON  01000642000029

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej
ul. Kolejowa 1
66-120 Kargowa
REGON  01000642000075

Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie 
ul. Generała Stanisława Maczka 1
35-234 Rzeszów
REGON  01000642000090 

Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o.

ul. Ryszarda Chomicza 11a 
55-080 Nowa Wieś Wrocławska 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000788442
NIP: 8961586407
REGON: 383212030
BDO: 000150454
Kapitał zakładowy 395 923 700,00 zł

Szosa Lubicka 38/58
87-100 Toruń

Sąd Rejonowy w Toruniu 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000012733
NIP 879-016-87-25 
REGON 005725720
BDO 000022078
Kapitał zakładowy 14 572 838,00 zł 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Nestlé Polska S.A.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.